Veien videre

Digital tidslinje om veien fra 8 klasse til fagbrev

By Marryms
 • Faget helsearbeiderfaget ble innført

  Faget helsearbeiderfaget ble innført
  En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre. Du kan arbeide på ulike steder som på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger hjelp, i psykiatrien og i rusomsorgen. Arbeidsoppgavene til en helsefagarbeider varierer, og er avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber.
 • Faget utdanningsvalg ble innført

  Faget utdanningsvalg ble innført
  Faget utdanningsvalg ble innført i 2008.
 • Faget arbeidslivsfag ble innført

  Faget arbeidslivsfag ble innført
  Faget arbeidslivsfag ble innført i 2010
 • Faget valgfag ble innført

  Faget valgfag ble innført
  Faget valgfag ble innført i 2012
 • Utdanningsvalg som fag på skolen

  Utdanningsvalg som fag på skolen
  Nytt fra 2008/2009: Antall timer 8-10 trinn = 110 timer a' 60 min. Utdanningsvalg skal gjøre elevene forberedt på å ta gode utdannings- og yrkesvalg. Faget skal bidra til at elevene utvikler en trygg identitet og til at de skal kunne ta valg ut fra egne interesser og forutsetninger. Elevene skal skaffe seg kunnskap om muligheter i utdanningssystemet og arbeidslivet.
 • Arbeidslivsfag på ungdsomstrinnet

  Arbeidslivsfag på ungdsomstrinnet
  Fag fra 2010: Antall timer 8-10 klasse = 222 timer a' 60 min. Sentralt fag for å bidra til at elevene får praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap. Faget skal bidra til at elevene deltar i verdiskaping gjennom å levere tjenester og produkter både internt på skolen og for eksterne oppdragsgivere. Faget skal gi mulighet til å glede seg over å kunne skape noe. Arbeidslivsfag legger til rette for entreprenørskap i skolen og samarbeid med lokale bedrifter.
 • Valgfag i skolen

  Valgfag i skolen
  Valgfag ble innført på ungdomstrinnet fra 2012 som et ledd i å gjøre ungdomsskolen mer motiverende, praktisk og variert og å bidra til å utvikle elevenes forståelse av det å foreta valg. Eleven har 16 ulike valgfag å velge mellom. Eleven skal ha 171 timer over 3 år i ungdomsskolen.
 • Rådgivning

  Rådgivning
  Alle elever har rett til både utdannings, yrkesrådgiving, og sosialpedagogisk rådgiving som skal kunne hjelpe eleven til å gjøre gode valg om utdanning og yrke i løpet av ungdomsskoleårene.
 • Oppstart ungdomsskole

  Oppstart ungdomsskole
  Oppstart ungdomsskole 2021. En ny epoke. Pubertet, hormoner, ny klasse, klassekamerater, nytt skolemiljø, ny omgangskrets, nye lærere, nye forventninger, nye inntrykk. Fra eldst på barneskolen til yngst på videregående. Brytningstid. Karakterer og krav om prestasjon. Karakterer får betydning for videre skolevalg. Hvordan takler en denne overgangen? Hva gjør en karakter i nedre sjiktet med en elev som prøver å finne seg selv og leve opp til forventninger fra skole, hjem, venner og seg selv?
 • Nasjonale prøver og karakterer gjennom hele ungdomsskolen

  Nasjonale prøver og karakterer gjennom hele ungdomsskolen
  Møte med en ny standar. Nasjonale prøver, eksamener og karakterer som gir en pekepinne på hvordan du som elev er. Du blir målt av et tall, og hvilket tall er godt nok for ønnsket yrkesvei? Og hva gjør det med motivasjon?
 • Period: to

  Fra 8 klasse til ferdig lærling i helsearbeiderfaget 2021 til 2028

  Ny skole. Nytt fokus. Refleksjoner rundt hvem du er og hva du vil. 14 år og klar for et fremtidig valg? Viser deg veien til ferdig fagbrev innen ønsket yrke.
 • Fortsettelse faget arbeidslivsfag, valgfag, utdanningsvalg og rådgivning.

  Fortsettelse faget arbeidslivsfag, valgfag, utdanningsvalg og rådgivning.
  Fortsettelse faget arbeidslivsfag, valgfag, utdanningsvalg og rådgivning.
 • Skolebesøk - skolevandring

  Skolebesøk - skolevandring
  9 klasse får anledning til å besøke de ulike skolene, for å få et innblikk i den videregående hverdagen, og for å kunne gi en pekepinn på ønsket studieretning.
 • Fortsettelse faget arbeidslivsfag, valgfag, utdanningsvalg og rådgivning.

  Fortsettelse faget arbeidslivsfag, valgfag, utdanningsvalg og rådgivning.
  Fortsettelse faget arbeidslivsfag, valgfag, utdanningsvalg og rådgivning.
 • Ønsket studieretning- helse og oppvekstfag

  Ønsket studieretning- helse og oppvekstfag
  Eleven må i løpet av siste år på ungdomsskolen ta et valg om hvilken studieretning en ønsker å ta. Forhåppentligvis har skolen klart å legge til rette for god veiledning frem mot rett valg. I dette tilfellet er ønsket studieretning- helse og oppvekstfag. Det må søkes om plass i Vigo, og karakterer vil ha betydning for inntak.
 • Oppstart videregående skole - helse og oppvekstfag

  Oppstart videregående skole - helse og oppvekstfag
 • Ønsket yrkesvalg for Vg2 - Helsearbeiderfaget

  Ønsket yrkesvalg for Vg2 - Helsearbeiderfaget
  Relativt nytt yrkesfag fra 2006. Samme år som fagene for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere ble lagt ned. Utdanningen er rettet mot blant annet spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern og kommunale og private tilbud om omsorg og behandling.
 • Vg1 Helse og oppvekstfag

  Vg1 Helse og oppvekstfag
  Ønske om å jobbe med mennesker. Vg1 er første året i videregående skole, og gir deg 13 utdanningsprogram å velge videre mellom. Gir deg praksismuligheter innen ønsket yrkesvalg, samt veiledning og rådgivning i skolen.
 • Fortløpende rådgivning og karriereveiledning Vg1

  Fortløpende rådgivning og karriereveiledning Vg1
  Fortløpende rådgivning og karriereveiledning gjennom Vg1 for å kunne sikre rett studieretning på Vg2.
 • Yrkes og utdanningsmesse

  Yrkes og utdanningsmesse
  Den lokale videregående skole holder åpent hus og inviterer ulike relevante bedrifter til skolen for å snakke med elevene om fremtidige yrkesmuligheter. Er med på å gi elevene en dybdelæring i de ulike yrkene og bedriftene.
 • 18 år - voksen?

  18 år - voksen?
  18 år, og i katogorien voksen. Du kan påvirke samfunnet med stemmerett, kjøre opp til seterfikat og oppleve at samfunnet stiller nye krav til deg.
 • Vg2 Helsearbeiderfaget

  Vg2 Helsearbeiderfaget
  Yrkesretning er valgt, og Vg2 handler om økt fokus på yrket. Yrkesfaglig fordypning. Praktiserer praksisrom/øvesal og lengre praksisperiode ute i bedrift. Eleven skal etter dette året få økt kunnskap om helsearbeiderfaget, og være rustet for 2 år i praksislære i bedrift.En helsefagarbeider skal gi omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre. Arbeidsoppgavene til en helsefagarbeider varierer, og er avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber.
 • Lærlingetid i bedrift

  Lærlingetid i bedrift
  To års skolegang etterfølges av en toårig lærlingperiode ute i bedrift. Nå har ikke skolen lengre ansvaret for eleven, da alt det teoretiske er bestått. Nå skal eleven vise at han klarer å sette teori ut i praksis. Eleven får en veileder i bedrift som skal veilede han gjennom læringetiden, med oppfølgning av opplæringskontoret som nå står ansvarlig for lærlingen. Lærlingen får nå lønn for læringetiden. Læringetiden avsluttes med fagprøve, som ved bestått prøve gir fagbrev som helsefagarbeider.
 • Fagprøve - fagbrev

  Fagprøve - fagbrev
  Deltaker har fullført 2 år skolegang, samt 2 års læretid med Vg3 læreplan, og er klar for å gå opp til fagbrev. Opplæringskontoret melder eleven opp. Fagprøven avholdes over to/tre dager, hvor eleven skal vise at en innehar tverrfaglige kunnskaper om yrket helsefagarbeider. Fagprøven består av en skriftlig, praktisk og muntlig del, hvor eleven skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere eget arbeid. Fagprøven vurderes etter kriteriene ikke bestått, bestått og bestått meget godt.
 • Litteratur og referanser

  Litteratur og referanser
  Udir.no
  Vilbli.no
  Arbeidslivet.no
  Fagbladet.no
  Utdanning.no
  Bilder: ndla.no
 • Fagskolen

  Fagskolen
  Fagskolen har mange flotte fagtilbud om videreutdanning for en helsefagarbeider, og er en fin mulighet for videre læring, dersom en ønsker mer påfyll i tiden etter fagbrev.