Gruppe 2: Hvilken økonomisk udvikling gennemgik Danmark fra 1945-60?

 • Dansk industri i 1940’erne

  Små virksomheder, der producerede for hjemmemarkedet.
  Allerede i 1947 industriproduktionen nåede på det niveau, den var på før krigen.
  Pga. marschallhjælpen og et friere europæisk marked fik industrien større betydning.
  Fra 1947-58 steg industriproduktionen med 60 %.
 • Period: to

  Effektivisering

  Lønomkostningerne blev nedsat ved, at over 100.000 mennesker, hvilket er svarende til ca.. en fjerdedel af arbejdsstyrken forlod landburget fra 1945 til 1958 grundet den øgede mekanisering. Periode præget af genopbygning efter krigens økonomiske nedgang, begyndende integrering med andre vestlige lande.
  Landbruget er stadig det vigtigste erhverv.
  Årlig økonomisk vækst er på ca. 2 %.
 • Period: to

  Øgelse af militære udgifter

  De første år efter andenverdenskrig var de militære udgifter stigende og værnepligten steg fra 12 til 18 måneder.
 • Period: to

  Marshall hjælpen

  Over denne periode på 5 år modtog Danmark i alt 1,7 milliarder kroner hvor 80% var en slags gave og 20% var lån.
 • Den årlige vækst i DK i 1950’erne

  Lavere end andre lande i Europa.
  Kun 2-3 % i 1950’erne.
  Koreakrigen (1950) medførte stigende råstofpriser og forringede det danske bytteforhold.
  Finanspolitiske stramninger fra regeringens side. → Forhøjede skatter/afgifter skulle dæmpe forbruget for at undgå underskud på betalingsbalancen – bagsiden var nedsat vækst og arbejdsløshed. I 1950’er var denne på 8-10 %.
 • Indstilling af handel med Sovjetunionen

  OEEC var godt på langt sigt, men det ramte hårdt på kort sigt, da DK blev indstillet til at indstille handelen med kommunistiske Østeuropa, hvilket bl.a. ramte dansk eksport af skibe til Sovjetunionen.