Velfærdsstaten (Mads J & Daniel

 • Fattighjælp

  I dette år modtog 39.000 borgere økonomisk hjælp fra staten. Heraf var 17.000 anbragt i fattigdomshjælp. Dette markerede starten på vej mod den velfærdsstat vi kender idag.
 • Period: to

  Velfærdstanken opstår

  En række af velfærdsprojekter blev oprettet af staten, blandt andet alderdomsstøtte, arbejdsløshedsstøtte og handicapstøtte. Støtten var relativ lille på grund ad de begrænsede midler, men også fordi tanken om velfærd var relativ ny. Dengang blev det set som degraderende at modtage hjælp fra staten.
 • Alderdomsstøtte

  Alle borgere over 60 kunne i dette år modtage alderdomsstøtte.
 • Period: to

  Krig og Krise i Europa

 • Rationaliseringen

  Landbruget producerede mere mad end nødvendigt. Dette betød lave priser. Dette tvang landmændene til at sætte deres produktionsniveau op.
 • Period: to

  Arbejdsstyrken forlader landbruget

  I denne periode forlod ca. en fjerdedel af arbejdsstyrken landbruget. På grund af dette blev lønomkostningerne nedsat.
 • FN-pagten

 • Marshall hjælpen

  Danmark og 15 andre lande fik støtte af USA efter 2. verdenskrig. Dette satte gang i investeringerne og fik efterspørgslen på landbrugsvarer til at stige. Et friere Europæisk marked fik industrien til at blomstre.
 • Period: to

  Marshall Hjælpen

  I denne periode fik danmark tilsammen 1,7 mia. kr i støtte af USA
 • Europaparlamentet bliver oprettet

  Målet med dette er at forbedre menneskerettigheder, demokrati og at opreteholde lov og orden i dens 47 medlemslande.
 • Øget mekanisering

  Landemændene begyndte at bruge maskiner istedet for håndkraft og husdyr.
 • Kål & Stål-unionen

  Unionen bliver oprettet
 • Period: to

  Udvidelse af Offtentlige Ydelser

  I denne årrække blev statens ydelser udbredt, og det er i denne årrække at den velfærdsmodel vi kender idag blev skabt. Ydelser blev også rettet mod flere folk, og ikke længere kun mod de svage. Dette medførte bl.a. bedre muligheder for uddanelse, bedre hjælp til arbejdsløse og bedre sygeforsikringer. I denne periode var det socialdemokratiet der sad på magten, og Danmark opdagede også en stor økonomisk vækst.
 • Folkepension

  Alle borgere over 67 fik ret til folkepension.
 • EØF bliver oprettet

  Det Europæsike Økonomiske Fælleskab bliver senere til EF
 • Period: to

  Danmark oplever højkonjuktur

  De glade tressere. Danmark har mange penge på grund af den indsutrielle revulotion hvor Danmark viser sig at være i stand til at konkurrere med de andre Europæsike lande.
 • EFTA bliver oprettet

  Som en reaktion på oprettelsen af EØF, skabes et konkurrende frihandelssamarbejde. 7 lande er med i dette fælleskab, inklusiv Danmark og England.
 • Fri Porno

  Danmark fik, som det første land i verden, fri pornografi.
 • Statens Uddanelsesstøtte

  I dette år blev Statens Uddanelsesstøtte (SU) indført. Denne tjeneste gik til alle studerende i Danmark.
 • Danmark bliver medlem af EF

  På grund af Charles de Gaulle mister magten for EF, dette fører til at Danmark nu kan være medlem.
  Fordelene ved dette er frihandelsarrangementer af industrivarer mellem de deltagende lande og inspiration til medarbejdere af dansk industri.
  Der fulgte dog også nogle ulemper, herunder steg pris og omkostning på nogle varer på grund af EF's told.
  Der herskede også en vis skeptisisme omkring hvovidt danmarks politiske indflydelse ville forsvinde.
 • Fri Abort

 • Danmark indtræder i EF

  Efter en folkeafstemning i 1972 hvor Danmark stemte om indtrædelse i EF bliver vi medlem af EF
 • Oliekrise

  Danmark modtager milliarder for deltagelsen i EF, men alligevel bliver udgifterne større og gælden stiger. Krig i mellemøsten er skyld i at prisen på olie stiger.
 • Jordskredsvalg (Og Jay Z's fødselsdag)

  44% af de danske vælgere skifter parti. Dette fører til at en masse nye partier bliver valgt ind. Dette skabte en mindretalsregering. Baggrunden for dette var blandt andet et stigende skattetryk og konsekvenserne af udbygningen af velfærdsstaten. Jay Z blev 4 år