Danmark 1945-1990

 • Danmark går med i FN.

 • Efter krigen oplevede DK en kraftig kulturpåvirkning fra USA.

 • Period: to

  Danmark 1945-1990

 • Danmarks befrielse.

 • Danmark modtager Marshall-hjælpen

 • Danmark går med Norge ind i NATO.

 • I løbet af 50'erne - økonomisk vækst og den kolde krig.

 • Stor arbejdsløshed i 50'erne.

 • Marshall-hjælpen slutter.

 • Ny grundlov vedtaget.

 • Folkepension indført.

 • Rock and roll præsenteret for første gang i DK.

 • Højkonjunkturen begynder.

 • Seksuel frigørelse starter i 60'erne.

 • Hver fjerde gifte kvinde - lønnet arbejde udenfor hjemmet.

 • I 60'erne - kernefamilien udfordret - institutioner - forbrugsgoder.

 • I påsken fandt Danmarks første march mod atomvåben sted.

 • Ungdommen begynder at gøre oprør mod autoriteter og institutioner.

 • I 60'erne kom den danske hippie-bevægelse.

 • The Beatles optrådte for den engelske dronning for første gang.

 • Peter Belli fik en dom på 30 dages hæfte for at have røget hash.

 • Moms indføres og skatten stiger.

 • Studenteroprøret begynder.

 • Fri porno.

 • P-pillen lovliggøres.

 • Thy-lejren oprettes.

 • Obligatorisk seksualundervisning.

 • Fri abort.

 • 1. oliekrise.

 • Jordskredsvalget.

 • Bilfrie søndage.

 • 2. oliekrise.

 • Hjemmestyre i Grønland.

 • 60-200 hjemløse børn og unge.

 • Kanal TV2 oprettet.

 • Murens fald