Velfærdsstatens udvikling

 • 2004 BCE

  Skæring i kontanthjælpen

  Kontanthjælpen til familier blev sænket.
 • Fattigloven og alderdomsunderstøttelse

  Samfundet gik sammen om at give støtte til de fattigste. Alderdomsunderstøttelse blev givet til fattige ældre over 60-års alderen.
 • Sygekasseloven

  I året blev der oprettet en sygekasse, hvor borgerne frivilligt kunne melde sig ind og betale kontingent og dermed sikre sig hjælp under sygdom.
 • Kvinderne fik stemmeret

 • Børskrakket i New York

  Dette påvirkede det danske arbejdsmarked meget og i 1933 steg arbejdsløsheden gevaldigt.
 • Nazisterne fik magten i Tyskland

  Hitler blev valgt som kansler og fik dermed magten
 • Folkepensionen blev introduceret

  Alle havde ret til folkepension, uanset omstændighederne og hvor godt/dårligt stillet de var.
 • Højkonjunktur

  Op gennem 60'erne var der højkonjunktur og fremskridt
 • Bistandlånet blev introduceret

  Bistandsloven blev sat i gang under en dyb krise, hvor der samtidig var politisk modstand mod velfærdsloven
 • Oliekrisen ramte

  Oliekrisen brød ud og bistandsloven faldt samtidig til jorden.
 • Danmark blev medlem af EU

 • Nedgang i 80'erne

  I 80'erne hvor der var minus på betalingsbalancen og høj arbejdsløshed. Folk blev skuffede og tog afstand til det velfærdssamfund, som ikke længere kunne holde hvad det havde lovet.
 • Den borgerlige regering

  I 1982 overtog den borgerlige magt regeringen, som truede velfærdsstaten. De nøjedes dog med at skære i kontanthjælpen og dagpenge, samt at gøre realkreditlån dyrere. Det var "kartoffelkuren" som var godt for betalingsbalancen.
 • Socialdemokratiet overtager regeringen

  Efter 12 år med den Borgerlige regering, kom en Socialdemokratiet i regeringen med en ny velfærdstankegang. De havde som mål at stabilisere økonomien og sænke arbejdsløsheden. Pouls Lytter i fronten, blå.
 • Sidste store ændring af socialsystemet

  Ny blev det muligt at indstille kontanthjælpen, hvis modtagerne ikke udvikler og udnytter deres arbejdsevne.
 • Skæring i flygtningehjælp

  Den borgelige regering, med Anders Fogh Rasmussen i fronten, skar i hjælpen til nyankomne flygtninge.
 • Et forandret Danmark

  Igennem de sidste 150 år, har vi opnået en massiv forøgelse af velfærden. Vi er gået fra et land, hvor hovedparten, levede i fattigdom, til et mere lige land, med vores gode sikkerhedsnet.