Danmark i det 20/21 århundrede

By Gruppe8
 • Period: to

  Danmark i det 20/21 århundrede

 • 2 Verdenskrig.

  2 Verdenskrig.
  2 verdenskrig startede 1 september 1939 og var en stor konflikt i hele verden. Den startede ved at Tyskland og Sovjetunionen invaderede Polen.
  Danmark kom ind i krigen i 1940 hvor Tyskland indvaderede landet for at forhindre Frankrig og Storbritannien i at besætte Danmark for at standse eksporten af svensk jernmalm til Tyskland og for at få kontrollen over Nordatlanten. Det var alt styret af Adolf Hitler
 • Medlem af Nato

  Medlem af Nato
  Danmark bliver medlem af NATO efter forgæves forsøg på at etablere et nordisk forsvarssamarbejde.
 • Fra Landbrugssamfund til industrielsamfund

  Der var stor fremgang i den danske økonomi. Det skyldtes den Marchallhjælp som Danmark fik fra USA, økonomiske bidrag og lån til de europæiske lande efter 2. verdenskrig.
  Grunden til den store forvaltning var at på grund af de midler som de fik og derfor fik købt midler som traktorere grønhøster osv. så blev der mindre brug for al den arbejdskraft i landbruget. Derfor flyttede mange ind i byerne hvor industrien var
 • Industriproduktion

  Industriproduktion
  Industriproduktion stiger i perioden 1957 - 31 september 1960 med 30 % fordi der var flere arbejdere end arbejdspladser.
 • Forsvarsforlig

  Forsvarsforlig
  Regeringen, Soc., Radikale V. og retsforbundet vedtog et forlig om oprettelse af militære forsyningsdepoter(NATO) i Jylland. Det gik ud på at ingen kernevåben måtte være på dansk grund.
 • EFTA oprettes

  EFTA oprettes
  Den europæiske frihandelsorganisation EFTA oprettes med Danmark som medstifter.
 • "Aldrig mere Krig"

  "Aldrig mere Krig"
  I Danmark blev der startet en kampagne mod krig. Den blev skudt af ved en march fra Holbæk til København, og varede i tre dage. Den startede med 800 deltagere, og da man nåede KBH var der 5.000 deltagende. Kampagnen fortsatte indtil midt i 80'erne. Der kom mange græsrodsbevægelser i den forbindelse
 • Kvinder på arbejdsmakedet

  Kvinder på arbejdsmakedet
  Gifte kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet i højere grad, og det medfører en velstandsstigning i DK
 • Danmark bliver medlem i EF

  Danmark bliver medlem i EF
  Ved folkeafstemningen den 2. oktober 1972 stemte et flertal af danskerne ja til medlemskab af EF, hvorefter Danmark blev medlem af EF fra den 1. januar 1973.
  EF-samarbejdet begyndte den 1. januar 1958, da Rom-traktaten trådte i kraft og Det Euro­pæis­ke Øko­no­miske Fælles­skab var etableret med seks medlems­lande: Vesttyskland, Italien, Frankrig, Belgien, Nederlandene og Luxembourg
 • Jordskredvalget (folketingsvalg)

  Jordskredvalget (folketingsvalg)
  Social demokratiet taber 24 mandater, og ryger med på 46 mandater. Den store vinder er Mogens Glistrup og hans Fremskridtsparti som får 28 mandater. Der var stor vælgevandring med 5 nye partier ved valget.
 • "Vi har sejret ad helved til - godt"

  "Vi har sejret ad helved til - godt"
  Thomas Nielsen som er formand for LO som er en sammenslutning af fagforeninger siger at man har realiseret en socialdemokratisk drøm, ved at skabe en universel velfærdstat pga. den store økonomiske fremgang fra midten af 1960'erne
 • Kartoffelkuren

  Kartoffelkuren
  Økonomisk-politisk pakke, gennemført af regeringen Poul Schlüter i oktober 1986 med det formål at fremme opsparing og bekæmpe gældsætning.
 • Tamilsagen

  Tamilsagen
  Tamilsagen er navnet på en sag om familiesammenføringer for tamilske flygtninge fra det borgerkrigshærgede Sri Lanka. Sagen fik den konservativt ledede regering til at gå af efter Tamilrapporten af Mogens Hornslet i januar 1993. 11. juni 1993 blev en rigsretssag imod daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen indledt ved en Folketingsbeslutning.
 • Danskerne stemmer ja til Maastricht-traktaten.

  Maastricht-traktaten er En udvidede EF-samarbejde med en en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.
 • Nej til Euroen

  Nej til Euroen
  Danskerne stemmer nej til den fælles europæiske valuta, euroen
 • Danmark går ind i Afganistan

  Danmark går ind i Afganistan
  Folketinget vedtager at sende soldater til Afghanistan. Danmark deltager i Afganistan krigen, dette sker lige efter terrorangrebene i USA 11 september. 42 danske soldater mister livet i afghanistan, Danmark har stadig soldater i Afganistan.
 • Irak krigen efter 9/11

  Irak krigen efter 9/11
  USA, Storbritannien og mange andre lande bl.a. Danmark indvaderede Irak uden FN´s støtte med formål om at udrydde alle de masseødelægelsesvåben som Saddam Hussein mentes at have. Der blev aldrig fundet nogle masseødelægelsesvåben og det er også derfor at invasionen er blevet en katastrofe. Fordi at USA og de andre ikke vandt nogle atomvåben så har der været rigtig mange konspirationsteorier om invasionen var begrund af de våben eller USA interesse olien som Saddam Hussein var i besiddelse af.
 • Muhammadkrise

  Muhammadkrise
  Kurt Vestergaard tegnede efterligninger af profeten Muhammad, hvor de tegninger efterfølgende blev trygt i Jyllandsposten d. 30 september. Det skabte stor debat om deres respekt overfor den islamistiske tro. Det skabte også uro imod Danmark fra de muslimske lande, hvor de bl.a. boykottede mælkeproduktet Arla.