Kriser -og vækstperioder i den danske økonomi

By Julius1
 • Oliekriserne

  1973-1974
  Priserne på olie steg internationalt. På det tidspunkt var de fleste danske husholdninger udstyret med oliefyr. Oliens høje pris gjorde, at de danske husholdninger blev nød til at spare på andre ting. Dette gjorde at forbruget faldt. Det faldne forbrug smittede af på produktionen.
 • Oliekriserne

  1979-1980 Efter den første oliekrise var der grundet den faldne produktion, fremstået en stor arbejdsløshed. Arbejdsløsheden blev på tre år tredobbelt. Man var optimistisk og troede at krisen var midlertidlig, og man hurtigt igen ville vende tilbage til den fulde beskæftligelse. Under anden oliekrise blev arbejdsløsheden fordoblet fra 1979-1983
 • Period: to

  Vækstperioden efter oliekriserne

  Efter oliekriserne rettede den danske økonomi sig hurtigt op. Danmark oplevede en pæn økonomisk fremgang de følgende år. Det skyldes et kraftigt fald i renteniveauet. Da det blev billigere at låne penge, gik mange virksomheder igang med at udvikle deres produktionsanlæg. Boligbyggeriet oplevede også et opsving. Arbejdsløsheden faldt derfor også markant, pga. den stigende produktion.
 • Period: to

  Opsvinget efter 1990'erne

  I 1993 fik danskerne forbrugslysten tilbage. Renten faldt igen markant, og det blev derfor billigere at låne til forskellige forbrug. I 1994 var der en skattelettelse, og derfor havde danskerne et større rådighedsbeløb, og dermed et større forbrug. Det høje forbrug sat virksomhederne igang med en større produktion, derfor tjente virksomhederne også flere penge.
 • Period: to

  IT-krisen

  2001-2003
  I 2000 gik USA's IT-branche i stå, efter nogen hektiske år med en enorm fremgang. IT-krisen bredte sig ud til andre brancher og videre til resten af verden. I årene 2001-2002 blev den globale økonomi, ramt af økonomisk afmatning. Krisen kunne også mærkes i Danmark, fordi BNP-væksten blev stillestående i forhold til de høje vækstrater i 1990'erne. Krisetiderne gjorde at forbruget blandt forbrugerne faldt, og det blev svært for de danske virksomheder at eksportere pga. den store krise
 • Period: to

  Opsvinget efter IT-krisen

  Verdensøkonomien var ved at komme i omdrejninger igen. I slutningen af 2003 begyndte danskerne for alvor at bruge penge igen, lav rente samt stigende huspriser, forstærkede danskernes forbrug markant. De stigende huspriser gjorde at danske husejere øgede forbruget yderligere. Produktionen blev øget pga. den høje efterspørgsel. BNP-væksten nåede i 2004 og de efterfølgende år en stigning på 2%. Den danske økonomi var derfor i topform: Fuld beskæftigelse og stort overskud på betalingsbalancen
 • Period: to

  Finanskrisen

  Den danske finanskrise udsprang fra den globale finanskrise. Den danske finanskrise var præget af et kæmpe fald i eksportindtægter.