Kriser og vækst i DK

By TrineM
 • 1. Opsvinget i 1960´erne

  Opsvinget i 60’erne
  PÅ grund af den globale højkonjunktursteg den årlige produktion med 2-5 procent. Stigningerne krævede meget arbejdskræft, så man prøvede at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Men det var tilstrækkeligt, så man hentede en masse gæstearbejdere fra Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan
 • 1. Oliekriserne i 1970´erne

  Danmark bliver ramt af olieprisstigningerne i 1973-74 og 1979-80. Da de fleste danskere brugte oliefyr, måtte det til at spare på andre ting for stadig at have råd til varme. Produktionen faldt derfor, og vi oplevede kraftig stigning i arbejdsløshed, som på tre år blev fordoblet. Man trorede arbejdsløsheden ville gå over, men da oliekrisen ramte for anden gang, stig arbejdsløsheden igen.
 • 2. Vækstperioden 1982-86

  Efter de to olie kriser, var Danmark hurtigere til at få rettet op på økonomien, end andre industrilande. Renteniveauet faldt kraftigt, og folk lånte massere af penge til udvidelse af virksomheders produktionsanlæg. Der blev også bygget flere huse. Produktionen krævede flere arbejdskræfter, og arbejdsløsheden faldt markant. Dog gik det ikke så godt med betalingsbalancen. Folk købte mere i udlandet, end Danmark kunne sælge, og vi ender med et underskud på 36. mia. kr., hvilket er det største til
 • 2. Kriseårene 1987-93

  Kriseårene 1987-93:
  Danmarks økonomi gik i stå da man foretog 2 politiske indgreb. Kartoffelkuren, som skulle reducere privat forbrug og låntagning og dermed forøge samfundets netto-opsparing (dvs. den del af indkomsten, som ikke anvendes til forbrug). De 2 vigtigste ting var en afgift på 20 % på renter og forbrugslån, samt indførelsen af mixlån ved finansiering af boligkøb. Det andet politiske indgreb var en skattereform, som skulle sænke marginalskatteprocenten (Marginalskat er den forøgelse
 • 3. IT-krisen 2001-2003

  It krisen startede i 2000 i USA. Der havde været stor vækst inden for IT sektoren, at der var blevet investeret enormt mange penge i at øge produktionen. Da aktierne så begynde at falde. Gik IT branchen i knæ, hvilket brede sig til hele den amerikanske økonomi og derefter til hele verden. I Danmark så man at BNP-væksten faldt og forbruget faldt. Inden for it branchen var der også mange fyringer pga. krisen.
 • 3. Opsvinget i 00´erne

  I 2003 begyndte de fleste at komme ud af it krisen. Bankerne havde sat renterne ned, og den amerikanske præsident havde lavet skattelettelser. De asiatiske lande begyndt også her at komme frem på verdensmarkedet. Også i Danmark så vi skattelettelser efter krisen og i slutningen af 2003 begynde det danske forbrug at stige. De vi også lav rente og huspriserne begyndte at stige. Det var også her afdragsfrie lån og flexlån kom til. Arbejdsløsheden kom under de 4%, hvilket betød manglende arbejdskraf