IØ tidslinje

 • Period: to

  The Great Depression - Krakket på Wall Street

  Den værste og længste økonomiske krise som vesten nogensinde havde set. 1929-1939. Aktiemarkedet styrtdykkede, da 12 millioner aktier blev solgt og endte værdiløse - kendt som Black thursday. De kommende dage blev yderligere 16 millioner aktier solgt - endte værdiløse, flere millioner investorer gik konkurs. I 1933 var 15 millioner mennesker i USA arbejdsløse - halvdelen af landets banker var gået konkurs.
 • Period: to

  Gevaldig højvækstperiode

  Den offentlige velfærd Stigning i antallet af offentligt ansatte
  - Undervisning, sundhedsvæsen og socialforsorg
  - Styret af socialdemokratisk politik
  Mål: Økonomisk lighed, social tryghed og velstand
  - International højkonjunktur
  - Store teknologiske fornyelse
  - Årlig økonomisk vækst over 5%
  - Kvinder på arbejdsmarkedet
  - 1961 og 1969 DK søger optagelse i EF men dette afslås.
  - Danmark medlem 1973 efter folkeafstemning 2. oktober 1972
  - Internationalt samarbejde Velfærdsstaten 1958-1973
 • Period: to

  Oliekrisen

  Drømmen brast med den 1. oliekrise. I 1973 hævede de olieproducerende lande prisen på olie så meget (næsten en firedobling), at det blev starten på en økonomisk krise, der ramte hele den globale økonomi. Industrilandene var afhængige af olien og blev nødt til at betale den højere pris. Dette tvang virksomhederne til at skære ned på produktionen, så i mange lande faldt BNP i disse år. Resultatet blev en kraftig stigning i arbejdsløsheden.
 • Period: to

  Opsvinget

  I slutningen af 1982 begyndte verdensøkonomien igen at komme til hægterne. Perioden 1983-89 blev således et langt økonomisk opsving.
  Dette øgede behovet for arbejdskraft, og arbejdsløsheden faldt markant i mange lande. Men i de fleste vesteuropæiske lande forblev arbejdsløsheden dog på et højt niveau.
  For det første øgedes militærudgifterne, hvilket overførte milliarder af dollars til militærindustrien. Dette øgede produktionen og indtjeningen i disse erhverv.
 • Period: to

  Arbejdsmarkedsreform

  Arbejdsmarkedsreformen er samlet betegnelse for en række ændringer i den arbejdsmarkedspolitiske lovgivning, der trådte i kraft 1. januar 1994 og på flere områder medførte et brud med den tidligere førte arbejdsmarkedspolitik. Arbejdsmarkedsreformen betød således bl.a. en ændret styring af aktiverings indsatsens udformning og tilrettelæggelse. Et væsentligt sigte med arbejdsmarkedsreformen har været at sikre et mere velfungerende arbejdsmarked.
 • Period: to

  Finanskrisen

  I de tidlige 00’er gik det rigtig godt i USA, bnp’en steg meget, og renten var lav. I USA havde de nogle specielle lån, som gjorde at dem som ikke rigtig havde råd til at købe hus, pludselig kunne det alligevel. Der skete pludseligt at disse mennesker ikke kunne betale deres lån tilbage fordi renten steg, og fordi at huspriserne faldt. Omkring 2007 gik det rigtig dårligt for bankerne, da de ikke havde fået deres penge tilbage. Omkring 2008 spredte dette sig til bankerne i Europa.