Den Store Fest

 • Period: to

  Finanspolitik

  Økonomisk politik der regulerer efterspørgsel i samfundet gennem indtægter og udgifter. Ekspansiv finanspolitik: pumpe penge i det økonomiske kredsløb, eller tilbageholde skatter og ikke kræve borgernes penge(få pengene fra lån eller overskud). Bruges ved lavkonjunktur for at sætte gang i hjulene.Kontraktiv finanspolitik: Holde pengene tilbage og spare, for ikke at skabe inflation og dermed ødelægge væksten. Højere skatter. Finansloven regulerer finanspolitikken.
  Danmarks husholdningsregnskab
 • Period: to

  Pengepolitik

  Regulerer også efterspørgslen, men gennem renterKan også være ekspansiv eller kontraktiv,Nationalbanken regulerer renten via diskontoen. Diskontoen er den rente bankerne låner penge i nationalbanken til. Hvis man bruger for få penge i samfundet sættes renten ned(højere aktivitet i forbrug), hvis man bruger for mange penge sættes renten op.
 • 2. Verdenskrig slut - efterdønninger

  2. Verdenskrig slut - efterdønninger
 • Udviklingsoptimisme og økonomisk vækst

  Udviklingsoptimisme og økonomisk vækst
  Landboreformer og industrialisering betød højkonjuktur i den danske markedsøkonomi. Man brugte begrebet ”rammeøkonomi”, hvor offentlige beslutningstagere spilede en større rolle. Man var optaget af den keynesianske teori om, at det offentlige kunne styre efterspørgselsniveauet og stimulere markedet.
 • Det økonomiske kredsløb

  Det økonomiske kredsløb
  Den høje produktion gav et boost i det økonomiske kredsløb. Kort sagt skaber der en forøgelse af strømme af personer og produkter. Husholdninger og virksomheder betalte skatter og afgifter og fik til gengæld forskellige ydelser fra det offentlige.
  Udveksling mellme virksomheder og hustande og mellem banker og sparekasser. Samlet set bliver pengestrømmen i kredsløbet større.
 • Marshallhjælpen starter

  Marshallhjælpen starter
  sætter gang i vesteuropas økonomi
 • Danske vækstproblemer

  Danske vækstproblemer
  Afsætningsproblemer med eksport af landbrugsvarer. Efterspørgslen på det udenlandske marked fulgte ikke med udbuddet. For industrien var problemet modsat, hvor den øgede konkurrence gjorde det svært at følge med på det udenlandske marked. Sammen gav det betalingsbalanceproblemer i Danmark i starten af 50’erne.
 • "det store boom"

  "det store boom"
  Danmark bliver konkurrencedygtige inden for industrieksport(hurtig omstilling til nye muligheder, samt høj uddannelsesniveau), mens landbrugseksporten bliver minimal. Overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund er i sin sidste fase, og den 2. industrialisering er fuldt i gang.
 • socialdemokraternes partiprogram

  socialdemokraternes partiprogram
  fokus på fællesskab - fællesskab i stedet for det offentlige. demokratiet er vigtigt og der tages afstand fra østblokken. ulighed og kapitalisme er fremstillet negativt. frihed gå gennem fællesskabet. De prøver at overbevise vælgerne om at det gode er ligehed, fællesskab og velfærd.
 • Konservatives partiprogram

  Konservatives partiprogram
  KildekritikType: PartiprogramTendens: Konservative er imod høje skatter og imod indkomststigninger. De frygter inflation og deres løsning er stram indkomstpolitik, hvor købekraften hos forbrugerne hindres. De vil ”stabilisere prisniveauet og dermed sikre en rationel udnyttelse(balance) af arbejdskraften og produktionsmidlerne og den vej igennem opnå velstandsstigning”. Modtagere: Befolkningen, andre partier, egne medlemmer, internationale aktører.Diskurs: Deres politik beskrives som bedst
 • Fremskridtpartiets valgbrochure

  afsender? Fremskridtspartietmodtager? Befolkningen. Specielt henvendt til dem, der er imod den høje indkomstbeskatning(kildeskat) formål? At fortælle, hvad deres program går ud på og på den samle stemmer og skabe opmærksomhed omkring partiet. tendens? De vil kvæle indkomstskatten, da denne er en forureningskilde. Den skaber ”ulyst og tværhed”. Det er altså demotiverende for beskæftigelsen(liberalisme). og anarkisme!!
 • EF medlemskab

  EF medlemskab
  DK bliver medlem i 1973, efter en afstemning i oktober i 1972.
 • Jordskredsvalg

  Fremskridtspartiet kommer ind i Folketinget, mens de 4 gamle partier(V, K, S og R) mister mange vælgerstemmer.
  Vælgerne føler ikke, at deres interesser bliver hørt.
  Skattetrykket giver utilfredshed, som kommer pga. af den voksende stat. Fri abort og pornocensuren afskaffes(heraf kommer Kristelig Folkeparti). EF-utilfredsheden er med til at søge væk fra de 4 gamle partier. Boligejere skulle betale mere for at finansiere velfærdsstaten(heraf kommer CD).