Den danske velfærdsstat 1945-1990

 • 2. Verdenskrig slutter

 • Marshall-hjælpen

  Danmark får del i Marshall-hjælpen
 • Danmark med i NATO

  Danmark er med i oprettelsen af NATO
 • Grundlovsændring

  Igennem denne grundlovsændring sikrede man kvindelig arvefølge, krav om folkeafstemninger ved suverænitetsafgivelse og man afskaffede samtidig Landstinget.
 • Folkepension

  Der oprettes folkepension i Danmark. Det var en af de få succesfulde initiativer for velfærdsstaten inden 1960.
 • Sygelønsordning

 • Nye tider

  Man begyndte op gennem 1960'erne og 1970'erne at føre politik på alternative måder og udfordrede normerne i samfundet. Dette var Thy-lejren, kvindernes frigørelse og kampen mod atomkraft alle symboler på. Ligeledes fandt det såkaldte studenteroprør sted i 1968, hvor man protesterede i mod en forældet undervisning og manglende mulighed for medbestemmelse for eleverne.
 • Jens Otto Krag

  Jens Otto Krag, Socialdemokratiet, vælges for første gang til Danmarks statsminister.
 • Kvinderne kommer på arbejdsmarkedet

  I gennem 1960'erne kommer de danske kvinder på arbejdsmarkedet, og deres rolle som husmor udskiftes med en mere moderne rolle.
 • Skattefrit år

  Kildeskatten blev indført i 1970. Førhen havde man betalt skat i rater året efter, at man havde tjent pengene. Derfor føltes det første år på arbejdsmarkedet, som et skattefrit år.
 • Støtte til arbejdsløse

 • Statens Uddannelsesstøtte

  Man skabte SU for de unge, for at undgå at de fravalgte uddannelser på grund af manglende økonomiske midler. Dette må i høj grad siges at være et vigtigt element i vores velfærdsstat.
 • Danmark indtræder i EF

  Efter en folkeafstemning indtræder Danmark i EF
 • Statsminister Anker Jørgensen

  Anker Jørgensen. der havde sine rødder i fagforeningsbevægelsen, bliver Danmarks statsminister.
 • Jordskredsvalget

  Der er folketingsvalg, og valget omtales efterfølgende, som jordskredsvalget. Der kommer fem nye partier i Folketinget, bl.a. Fremskridstpartiet, der har Mogens Glistrup som deres formand,
 • Bistandloven

  Her sikrede man ved lov en forenkling af af det sociale system. Loven sikrede også forskellige sociale rettigheder og ydelser for den almene borger.
 • Efterløn

  SV-regeringen med Anker Jørgensen i spidsen vedtog, at alle personer over 60 år med et særligt belastende arbejde kunne modtage efterløn.Hermed skabte man ogås mulighed for at mindske ungdomsarbejdsløsheden, der var et stigende problem. Siden har man gradvis pillet ved denne del af velfærdsstaten, seneste med den store efterlønsreform i 2011, hvor man gradvis over de næste år udfaser efterlønnen og hæver alderen for pension.
 • Poul Schlüter

  Poul Schlüter forsøgte som statsminister at "slanke" velfærdsstaten med kartoffelkuren (en kontraktiv finanspolitik). Det blev dyrere at låne til forbrug og boliglån for den danske befolkning. Som følge af kartoffelkuren blev mange ledige, hvilket naturligt endte med at øge de offentlige udgifter gennem flere overførselsindkomster.