Den danske velfærdsstats udvikling efter anden verdenskrig

 • Indførsel

  Indførsel
  I slutning af 1800-tallet begyndte velfærdsstaten med indførslen af de sociale reformer. Hertil fik man også en statslig fattigdoms lovgivning og der blev oprettet 350 fattiggårde rundt i landet.
 • Period: to

  Velfærdsstatens opståen

 • Bekymring om sikkerhed

  Før 1890'erne var menneskerne meget optaget af hvordan de kunne sikre sig selv og deres nærmeste i et tilfælde af død, en arbejdsulykke eller sygdom,
 • Lovgivning i DK fra 1891

  I slutningen af 1800-tallet kom der en bølge af ny socialkristisk lovgivning: 1891 - Aldersforsørgelsesloven
  1892 - Sygekasseloven
  1898 - Arbejdsskadeforsikringen
  1905 - Børneloven
  1907 - Arbejdsløshedsforsikring
 • Familiepolitikken

  Flere institutioner for børn, voksen statslig regulering for familier
 • Kanslergadeforlig

  Kanslergadeforliget betegner 1930'ernes største politiske-økonomisk forlig
 • Europæisk integration fra 1945

  FN (1945)
  OEEC (1948)
  NATO (1949)
  EFTA (1960)
  EF (1973)
 • Folkepension

  I efteråret fik man folkepensionen efter en langpolitisk diskussion. Pensionssytemet er velfærdsstatens ryggrad - Man opfattede folkepensionen som gennembruddet i Danmark
 • Romtraktaten

  I 1957 underskrev Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Beligien og Luxemburg Romtraktaten, og fra 1958 var fællesmarkedet (EF) populært kendt som "de seks".
  EF var en toldunion, atlså et økonomisk samarbejde med indbyrdes frihandel og fælles ydre toldgrænser.
 • 1958 international højkonjuntur

  Startede en international højkonjunktur, som skulle komme til at vare ca. 15 år med både op- og nedgange
 • Period: to

  De glade tressere

 • EFTA dannet i 1959

  EFTA også kaldet "De syv", var det frihandelsområde, men kun for industrivarer. EFTA omfattede England, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Østrig og Portugal, der var inbyrdes frihandel, men egne toldgrænser over for tredielande.
 • Højkonjunkturen

  Højkonjunkturen kommer til landet og danskerne bliver rigere og arbejdsløsheden begynder at forsvinde. De fleste familier får to indtægter
 • Optagelse i EF

  I 1961 søgte Danmark sammen med Engaldn om optagelse i EF, men herefter blev ansøgningen afslået efter veto magt fra den franske præsident
 • Pædagogisk politik

  Introducere den pædagogiske poltik
 • Jordskredsvalget

 • Jordskredsvalget - Konsekvenser

  På langt sigt fik jordskredsvalget som konsekvens, at en række små partier prøvede at komme i Folketinget. Valget opstillede 12-15 partier, der alle kappedes om vælgerne. Det gjorde det politiske landskab mere ustabilt, og frem til 1993 var samtlige regeringer mindretalsregeringer, der ledede Danmark uden et fast folketingsflertal.