Finans

kriser og vækstperioder

 • Højkonjunkturen

  I 1960’erne var Danmark og resten af verden inde i en højkonjunktur, det vil sige det er hvor samfundsøkonomien er præget af høj økonomisk vækst en stigning i BNP på over 2 ½% pr. år, samt en kraftig stigning i beskæftigelsen. Det var mest i industrien man mærkede væksten, men i landbruget begyndte folk at falde fra og flytte til byen for uddannelse og arbejde.
 • Oliekrisen

  Oliekrisen i 70'erne starter da Egypten og Syrien, startede den 5 Arabiske-israelske krig. og for første gang anvender de Arabiske stater olie som middel til at svække Israel, de truer med at stoppe olien til lande der støtter Israel og sætter priserne stærkt i vejret. produktionen af olie sættes ned og der er derfor også mindre olie at købe, priserne stiger fra 3 $ til 12$ per tønde og eksporten stoppes helt til flere lande blandt andet U.S.A og nederlandene
 • opsvinget i 90´erne

  I 1994 var der et opsving i økonomien i Europa. Den lave rente og skattelettelserne var med til at give danskerne forbrugslysten tilbage og de kommende par år var der som sagt et opsving. Det varede dog ikke særlig længe, da vækstraterne begyndte at falde igen allerede i slutningen af 90érne, grundet it-krisen.
 • It- krisen

  I 1990'erne var der enorm fremgang. Mange it virksomheder fik stor vækst i forbindelsen af internettet gennembrud. Aktiekurserne steg voldsomt, specielt it-aktierne. Mange amerikanere begyndte at investere i IT-aktier, og den øgede efterspørgsel fik kurserne til at stige. Men i 2000 begyndte der et fald i it branchen, og dette medførte en økonomisk krise i USA, og som senere hen spredte sig til resten af verdensøkonomien.
 • opsvinget i 00´erne

  Efter it-krisen fik Danmark skattelettelser, en lav rente på deres lån samt nye låneformer. Pointen med skattelettelserne og den lave rente var, at regeringen ville have danskerne til at bruge flere penge og dermed øge deres forbrug. I takt med at danskerne øgede deres forbrug blev produktionen presset i vejret og Danmarks BNP var i vækst. Danmark oplevede højkonjunktur, hvor arbejdsløsheden faldt, huspriserne steg og folk øgede deres forbrug.
 • finanskrisen

  vores eksport blev ramt hårdt og faldt drastisk. Det ramte vores banker som blev mere forsigtige med deres penge, de begrænsede virksomhedernes lånemuligheder som der ved begrænsede investeringerne. Det store fald der kom på aktiemarkedet som begrænsede danskernes formue, og det lagde en dæmper på forbrugslysten. Samtidig blev danskerne bekymrede over fremtidsudsigterne så derfor begyndte de at satse på opsparing i stedet for forbrug.