Velfærdsstatens udvikling

 • Period: 1980 BCE to 2000 BCE

  1980-2000

  Fokus på velfærdsstatens omstrukturering. Diskussioner om markedsførelse af den offentlige sektor, effektivisering af den offentlige sektor, vækst og velfærd. 1990'erne - Poul Nyrup Rasmussen får større succes med at gennemføre reformer af den offentlige sektor.
 • 1979 BCE

  Efterlønsreformen

 • Period: 1970 BCE to 1980 BCE

  1970-1980

  Oliekrise, den økonomiske krise, arbejdsløshed, inflation og lav vækst. Politisk præget af kaos og konflikt i forbindelse af jordskredsvalget i 1973. Spørgsmålet med velfærdsstaten var et problem eller en løsning.
 • 1964 BCE

  Pædagogisk princip

  Pædagogisk princip - ideen om at det er godt for børn, at være i daginstitutioner.
 • Period: 1960 BCE to 1970 BCE

  1960-1970

  En periode i Danmark hvor det begynder at gå stærkt. Højkonjunkturen kommer til Danmark. Danskerne bliver rigere og arbejdsløsheden forsvinder stort set. "Gør gode tider bedre" Staten spiller større rolle og kommer til at betale en større del af de offentlige udgifter. Institutionsudbygningen, børneforsorgen, skolerne, nye universiteter, nye hospitaler.
 • 1956 BCE

  Folkepension

  Velfærdsstatens gennembrud i Danmark
 • Period: 1945 BCE to 1960 BCE

  1945-1960

  Velfærdsstaten får sit gennembrud i Danmark.
 • Period: 1918 BCE to 1939 BCE

  Mellemkrigstiden

  Tiden mellem de to verdenskrige. "Nye skoler indenfor arkitektur, kunst og musik dukker op. Nye partier og politiske bevægelser ser dagens lys eller finder sine ben at stå på."
 • 1907 BCE

  Arbejdsløshedsforsikringen

  A-kassen
  Retten til dagpenge
 • 1898 BCE

  Arbejdskadeforsikringen

  Reform
 • 1892 BCE

  Sygekasseloven

  Reform
 • Period: to

  Før krigstiden

  I løbet af 1800 tallet blev der oprettet over 350 fattiggårde rundt i hele landet. Der er bred enighed om at velfærdsstaten for alvor begyndte i slutningen af 1800-tallet med indførelsen af de sociale reformer.
 • Aldersforsørgelsesloven

  Reform
 • Børneloven

  I 1905 vedtog folketinget "Lov om Behandling af forbryderske og forsømte Børn og unge Personer". Loven havde 2 mål: "Det ene var at beskytte samfundet mod forbryderspirer uden ligefrem at sende dem i fængsel sammen med mordere og voldtægtsforbrydere. Det andet var at tage hånd om børn, som ikke fik en ordentlig opvækst - hvad enten det var hos deres forældre, hos plejeforældre eller på børnehjem."