Velfærdsstaten

Efterkrigstiden

 • 2. verdenskrig slutter

  Verdenskrigen slutter
 • Marshallhjælpen

  Danmark modtog Marshallhjælpen fra USA for at skabe vækst i den danske økonomi.
 • Period: to

  Danmarks gennemsnitlige, årlige vækstrate

  Danmarks vækstrate fra 1950-57 var på 2,7.
 • Period: to

  Det store boom

  Erhvervsgrupper:
  Det tertiære erhverv stiger --> den offentlige sektor vokser
  Det sekundære erhverv steg også, hvorimod det primære erhverv havde tilbagegang, jf. tabel 28: Gennemsnitlige vækstrater for hovederhvervene (faste priser), side 176. Hvorfor?
  Fra hjemmemarked til internationalt marked.
  Kvinderne kom på arbejdsmarkedet. Dette skete i USA i løbet af 2. v., fordi de fleste mænd var udsendt som soldat, så kvinderne måtte overtage mændenes job for at opretholde samfundet i hjemlandet.
 • Period: to

  Danmarks gennemsnitlige, årlige vækstrate

  Danmarks vækstrate fra 1957-70 var 5,0, hvilket var en stigning på 2,3 sammenlignet med vækstraten fra 1950-57.
 • Period: to

  Første oliekrise

  Den første oliekrise indtraf i 1973.