1973 forløb

 • Jan 1, 1453

  Velfærdsstaten - kristendommen i middelalderen

  Der går en linje fra de første kristnes omsorg for hinanden til dannelsen af den moderne velfærdsstat, hvor fællesskabet påtager sig at tage vare på dem, der ikke kan tage vare på sig selv. Velfærdsstaten kan have sine rødder i kristendommens ord om næstekærlighed og omsorg for samfundets svageste.
 • Velfærdsstaten - velgørenhedstradition

 • Velfærdsstaten - Staten og samfundet tog ansvar for de der ikke kunne klare sig selv (1890-1920)

 • Lov om at personer over 60 år kan modtage alderdomsunderstøttelse, uden at det medførte diskriminerende virkninger

 • Velfærdsstaten - Partiet Venstre og de danske bønder

 • Mange danskere emigrerede til USA indtil 1914

 • Venstreregeringer 1920-1924 og 1926-1929 afskaffer den radikale regerings restriktioner

 • Krisen starte i USA - Wall Street

 • Regeringsmagten ligger hos en socialdemokratisk-radikal flertalsregering (1929-1940)

 • Krise

 • Danmark får sit eget nazistparti

 • I 1930'erne ekspanderede dansk industri

 • Englænderne ophæver guldindløseligheden for det engelske pund - en devaluering

 • Valutacentralen oprettes

 • Kommunisterne får to mand i folkepartiet

 • Enorm arbejdsløshed

 • Ved overenskomstforhandlinger, da krisen kulminerede forlangte arbejdsgiverne en lønnedgang på 20% - kravet afvises og der varsles lock-out

 • Socialdemokratiet opnår 46% af stemmerne

 • Utilfredse landmænd dannede Bondepartiet, repræsenteret i folketinget med 5 mandater

 • Socialdemokrater og radikale får flertal i landstinget

 • Kommunistpartiet får tre mandater valgt ind i folketinget

 • Period: to

  Danmark er et landbrugsland

 • Danmarks besættelse

 • Period: to

  Genopbygning efter krigens økonomiske nedgang

 • Danmark befries

 • Period: to

  Marshallhjælpen sætter gang i investeringerne

 • OEEC

 • Danmark melder sig ind i NATO

 • Produktionen har igen samme størrelse som før krigen

 • Period: to

  Landmænd oplever rationalisering og der sker en øget mekanisering i landbruget i form af malkemaskiner, traktor i stedet for heste

 • Period: to

  Arbejdsløsheden er lav, 8-10%

 • Lov om folkepension

 • Period: to

  Velfærdsstaten som vi kender den i dag bliver etableret

 • International højkonjunktur

 • Period: to

  Usædvanelig højkonjunktur

 • Period: to

  Industriproduktionen fordobledes

 • EFTA

 • Period: to

  Social udligning

  Der skete en kulturel og mental polarisering
 • Period: to

  Demonstrationer og ungdomsoprør

  1960erne var en periode med ungdomsoprør, frisind og seksuel frigørelse.
 • Værdien af industriens eksport overhaler landbrugets

 • Valg om nedsættelse af valgalder

  Valget om nedsættelse af valgalder fra 21 til 18 blev nedstemt med hele 80%
 • Pornoen lovliggøres

 • Period: to

  Krisetid i DK

  Der var høj inflation, betalingsbalancen var ikke god og velfærdsstaten havde taget overhånd.
 • EF

 • Oliekrise

 • Jordskredsvalget

 • Folketingsvalg

 • Period: to

  September- og augustforlig

  begrænsede købekraften af hensyn til betalingsbalancen over for udlandet
 • Folketingsvalg

 • Ny lov om arbejdsmiljø

  1970'ernes reformpolitik på social- og arbejdsmarkedsområdet omfattede en ny lov om arbejdsmiljø, der trådte i kraft i 1977
 • Valg til folketinget

  Det vandt Socialdemokratiet, og den socialdemokratiske mindretalsregering fortsatte.
 • Oliekrise igen

  I de sidste måneder af 1979 blev Danmark imidlertid for alvor ramt af den anden oliekrise, som dramatisk forværrede de allerede eksisterende problemer i økonomien i form af inflation og betalingsbalanceunderskud.
 • Regeringsindgreb

  Et regeringsindgreb i december 1979 reducerede befolkningens købekraft mærkbart.
 • Folketingsvalg

  Et forsøg på at styrke regeringen gennem et folketingsvalg i 1981 førte til et nederlag. Selvom den socialdemokratiske mindretalsregering fortsatte, var den svækket. Da et forsøg på at sætte sig på den politiske midte ved at invitere Det Radikale Venstre med i regeringen i sommeren 1982 mislykkedes, gav regeringen op og overlod uden nyvalg regeringsmagten til en koalition af borgerlige partier
 • Velfærdsstaten - Socialdemokratisk projekt efter 2. Verdenskrig