Velfærdsstaten 7

 • Første fattighjælp

  39000 mennesker modtog fattighjælp og 17000 var på fattiggårde.
  Modtagere af fattighjælp blev umyndiggjort og mistede i den sammenhæng stemmeret mm.
 • Period: to

  Velfærdsstaten 7

 • Period: to

  Første tiltag for velfærdsstaten

  I løbet af disse år ændres synet på om staten har ansvar for at tage vare på de svage i samfundet.
  Der laver flere forskellige tiltag for at hjælpe de svage, men støtten er begrænset.
 • Alderdomsunderstøttelse

  Ældre over 60 år kunne modtage alderdomsunderstøttelse
 • Period: to

  Økonomiske Svingninger

  Stor arbejdsløshed i 20-erne og økonomisk krise i 30'erne
 • Valutacentralen

  Til opgave at regulere import - sikre dansk valuta og fremme beskæftigelsen.
 • 43% arbejdsløshed

 • Devaluerer den danske krone

  Den danske krone devalueres sammen med den engelske for at fremme landmændenes indkomst ved eksport
 • Overenskomstforhandlinger og Lockout?

  Arbejdsgiverne ville have en lønnedgang på 20% under krisen, men da kravet blev afvist varslede de lockout. Regeringen indgpr omfattende forlig med Venstre. Det blev i den forbindelse bestemt ved lov at forlænge overenskomsterne og forbyde strejker og lock-outs i et år.
 • Socialdemokratisk og Radikalt flertal

  De vinder flertallet på at love statsindgreb og økonomisk støtte. De bruger krisen som eksempel på at kapitalismen ikke er vejen frem da det skaber stor social ulighed. 46% af stemmerne
 • Forhøjede skatter og afgifter

  i 40'erne og 50'erne søgte regeringen at mindste underskuddet på betalingsbalancen med ændringer i skat og afgift, men i den forbindelse steg arbejdsløsheden
 • Lov om folkepension

 • Period: to

  Nutidens velfærdsmodel

  Lov om folkepension 1956
  Mulighederne for uddannelse forbedre
  Offentlige sygesikring udvidet Socialdemokratisk regering og stor økonomiske vækst.
  Hjælpen til arbejdsløse kraftigt forøgetDaginstitutionerne blev et tilbud for de fleste
 • Socialistisk Folkeparti

  Blev dannet af Aksel Larsen, et ekskluderet medlem af DKP (Danmarks kommunistiske parti)
 • Period: to

  Ungdomsoprør og kulturliv

 • Studenteroprøret

 • Indmeldelse i EF

  Vi gik til folkeafstemning om indmeldelsen i 1972
 • Period: to

  Oliekrisen starter

  Krigen i Mellemøsten medfører heftige prisstigninger på olie
 • Jordskredsvalget

  Stor tilbagegang for konservative og socialdemokraterne.
  Flere nye partier har fremtog, bl.a. centrum-demokraterne og fremskridtspartiet.