Den danske velfærdsstat 1945-1990

By Mettepa
 • Period: to

  Den danske velfærdsstat

 • Period: to

  Marshallhjælpen

 • Lov om offentlig forsorg

  4 hovedlove - folkeforsikring vedr. sygdom/invaliditet/alderdom, arbejdsløshed, ulykkesforsikring, offentlig forsorg.
 • Grundlovsændring

  Man går væk fra folketing og landsting (tokammersystemet). Det bliver muligt at få kvindlige regenter. Grønland går fra at være koloni til at være amt.
 • Period: to

  Tredobling af industriproduktion

 • Lov om folkepension

 • EF oprettes

 • Folkeskolereform

  Skolegangen udviden til at være 8-9 år i stedet for 7.
 • Period: to

  Højkonjuktur i Danmark

 • EFTA oprettes

 • Period: to

  Fødselsboom

 • Period: to

  Hospitalsvæsnet udbygges

 • Period: to

  Lige stor uddannelses- og erhvervsfrekvens

  Lige stor uddannelses- og erhvervsfrekvens blandt kvinder og mænd.
 • Bistandsloven træder i kraft

 • Period: to

  Rødstrømpebevægelsen

 • Oliekrise

 • Obligatorisk sygesikringsordning

 • Danmark bliver medlem af EF

 • Efterlønsordningen indføres

 • Udlændingelov indføres

  Mulighed for at søge asyl.
 • Kartoffelkuren

  Man forsøger at gøre det dyrere at låne penge og folk skal spare.