Velfærdstaten 1945-1975

By dnrh22
 • Danmark bliver medlem af FN.

 • Period: to

  Perioden 1945-1975

  Landbruget gik tilbage
  Industrien gik frem
  Bedre levevilkår
  Stigende integration i overnationale organisationer
  materialisme forbrugssamfund
  instututioner oprettes
  byerne vokser, land->by
  ændrede familie struktur
  unge flytter væk fra landet
  Sociale eksperimenter: christania og thylejren
 • Period: to

  Efterkrigsfordele

  Økonomien var god fordi folk brugte mange penge på ting som de førhen ikke havde haft mulighed forat køb, derfor kom denne gode periode og marshall hjælpen i 1947 og landet er intakt
 • Danmark bliver medlem af OEEC

  Organization for European Economic Cooperation
 • Danmark melder sig ind i NATO.

 • Period: to

  Krise

  Vi kan ikke være med på markedet med de høje priser vi har i danmark
  Landbrug bliver rationaliseret, effektiviseret
 • Period: to

  Danske vækstproblemer

  De skyldtes at landbruget havde et begrænset marked og industrien kunne ikke følge med.
 • Ny grundlov underskrives.

  Mere direkte demokrati
  Grønland bliver et amt
 • Opsvinget

  fra landbrug til industrisamfund
 • Period: to

  Det store boom

  Dansk industri kommer op og kan konkurrere med de andre landes
 • Velfærdsstaten bliver grundlagt

  Socialdemokraterne som sidder i regeringen vil gøre gode tider bedre
  vækst i den offentlige sektor
  høj konjuktur
 • Danmark bliver medlem af EFTA

  European Free Trade Association
 • Kommunalreformen

 • Ungdomsoprøret

 • Kvinder på arbejdsmarkedet 1960'erne

 • Dronning Margrethe 2. bliver dronning efter kong Frederik 9.s død.

 • Jordskrædsvalget

  Det kommer flere partier
  brud på det traditionelle partimønster
 • Danmark bliver medlem af EF.

 • oliekrise

  Høj konjuktur slut
 • Grønland får selvstændighed (hjemmestyre)