Forklare den politiske stabilitet - 1945-1973. Hvorfor 1960'erne er de 'glade tressere'

 • Politisk stabilitet? Besættelsens sidste år

  I besættelsens sidste år var modsætningerne mellem Modstandsbevægelsen (Frihedsrådet) og politikerne, som havde gennemført samarbejdspolitiken, meget store.
  D. 5. maj 1945 formår modsætningerne at mødes, og de danner Befrielsesregeringen. Deres første opgave var: opgør med landssvigerne (de, som havde støttet tyskerne i krigen.)
  For at imødekomme retsopgøret lavede de love med tilbagevirkende kraft.
 • Politisk stabilitet? Venstre får magten

  Da der er kommet mere ro efter krigen, udskrives et Folketingsvalg.
  Knud Kristensen (Venstre) bliver statsminister i mindretalsregering.
 • Flygtninge i Sydslesvig - Socialdemokratisk regering

  Mange mente, at flygtningene fra Tyskland skulle anvendes som et led i at flytte den danske grænse syd mod Tyskland.
  Flertallet af politikere er i mod dette - men Knud Kristensen er for.
  Derfor sættes han i mistillidsvotum, og han udskriver valg. Socialdemokratiet vinder valget og danner regering med de Radikale.
 • Kommunistisk fremmarch

  Kommunisternes aktive medvirken i modstandskampen var formentlig årsager til deres pludselige tilslutning, som gjorde sig gældende i store dele af Europa. Arbejderne havde ikke tillid til Socialdemokratiet, der var blevet kompromitteret (skadet) pga. Samarbejdspolitikken.
  Derfor satte de deres lid til DKP (Dansk Kommunist Parti), som skulle forsvare deres interesser.
 • Venstre får magten - grundlovsændring

  Venstre vinder regeringsmagten (Erik Eriksen) med Konservative.
  De lavede grundlovsændringer i 1953.
  - Landstinget afskaffes.
  - Parlamentarismen grundfæstes.
  - Valgretsalderen nedsættes fra 35 til 25 år.
  - Ny tronfølgelov: mulighed for kvindelig arvefølge.
 • Politisk stabilitet? Socaildemokratisk regering 15 år frem

  Socialdemokratiet dannede regering fra 1953-1968. Efter 1958 er der voksende 'samfundskage' dvs. staten har fået mere at dele ud, og derfor kan de tildele borgerne forskellige ydelser, heriblandt:
  - Folkepension
  - Social forsorg
  - Sygehusvæsen
  - Mere undervisning
 • Overenskomstforhandlinger - Arbejdskampen

  Fagforeningen satte krav om lønforhøjelse, som Socialdemokratiet ikke kunne stå inde for.
  Regeringen ophævede mæglingsforslaget til lov, hvilket skabte stor vrede blandt arbejderne.
 • Højkonjunktur - Den Anden Industrielle Revolution

  Der kommer international højkonjunktur, hvilket øger velstanden markant.
  De danske virksomheder klarer sig overrasckende godt. Højkonjunturen viser sig ved:
  - Stigende efterspørgsel på industrivarer
  - Højkonjunkturen blev forstærket af det gunstige bytteforhold: u-landenes råvarer faldt i pris, mens prisen på færdigvarer steg.
  - Den Anden Industrielle Revolution, der sker yderligere teknologiske fremskridt, som øger produktionen.
 • Stigning i beskæftigelsen - virkning af højkonjunktur

  1958 til år 1973 steg arbejdsstyrken.
  Afgørende var, at kvinder kom på arbejdsmarkedet - særligt pga. nye offentlige job i serveindustrien.
 • Landbrug og industri

  Værdien i industrien overhalede værdien i landbrug i 1961.
  Industrivarer udgjorde 66 % af dansk eksport i 1973 - modsat landbrugets varer, som udgjorde 22 %. Langbruget fik dt skidt:
  Mindre landbrug blev lagt sammen, og de små landbrug kunne ikke klare sig.
  Derfor kom der statsstøtte til landbruget, der kunne holde fødevarerpriserne kunstigt i vejret.
 • Oprettelse af SF

  Dannes af formanden fra DKP.
  Han brød ud af DKP, og lavede SF som et socialistisk parti, der gik af demokratiske veje.
  Senere støttede SF op om Socialdemokratiet på den indenrigspolitiske front, og sammen dannede de Det Røde Kabinet (øgenavn fra Borgerlige partier), hvor de planlagde økonomisk politik. DKP røg ud efter, at SF kom ind i Folketinget.
 • Venstre, Konservativ, Radikal regering

  VKR samarbejde afløser den Socialdemokratiske regering.
  De Radikale har følt sig udstødt af Socialdemokratiet og støtter derfor Venstre.
  Statsminister fra De Radikale.