1930'erne - Dansk

 • Krakket på Wall Street

  Krakket på Wall Street
  Børskrakket i Wall Street i 1929 er gået over i historien som symbol på den dybeste krise, verdensøkonomien nogensinde har oplevet. Bedst som alt på overfladen så ud til at gå fantastisk for det amerikanske samfund, vågnede aktieejere på verdens største børsmarked i New York op til en dag, der ville give dem et samlet tab på mange millarder dollars. Dagen fik navnet sorte torsdag, den 24. oktober 1929.
 • Period: to

  Kaj Munk

  Var digter præst, som i 30'erne beundrede Hitler, men senere hen, vender på en tallerken og begynder så, at kritisere Hitler istedet, og ender så med at blive skudt af tyskere i 1944
 • Period: to

  Hans Scherfig

  Er mest kendt for sin roman, Det forsømte forår og var en dansk forfatter og maler.
  Hans forfatterskab er centralt i dansk litteratur. Ligesom Kaj Munk, kritiserede Hans Scherfig også Hitler, men af anden grund, som var, at Hans var kommunist.
 • Period: to

  Arbejdsløsheden stiger

  Arbejdsløsheden stiger til 24,8 procent. Året efter er arbejdsløsheden rekord høj. I januar er 43,5 procent, næsten halvdelen af de forsikrede, på understøttelse. Bl.a. på den baggrund vedtages Socialreformen fra 1933, der betyder en række forbedringer for de arbejdsløse.
  I slutningen af samme år bliver understøttelsesperioden midlertidigt forlænget fra 70 til 108 dage som en del af en større pakkeløsning.
 • Verdenskrisen når Danmark

  Verdenskrisen når Danmark
  Til Danmark nåede krisen først i 1931. Indtil da havde det danske erhvervsliv fordel af de faldende priser på importerede råvarer, men derefter blev landbruget ramt af restriktioner på eksportmarkederne, og industrien af øget konkurrence på hjemmemarkedet fra udenlandske varer. I 1932 nåede arbejdsløsheden op på 32% af de forsikrede.
 • Uroligheder i Nakskov

  Uroligheder i Nakskov
  I 1931 danner de arbejdsløse i byen en organisation, som kræver flere penge til den kommunale hjælpekasse. Under et byrådsmøde går 1500 arbejdsløse i demonstration til rådhuset, hvor 150 tager plads i byrådssalen. Det kommer til en del tumult, og mødet ender med, at et skrækslagent byråd enstemmigt bevilger 20.000 kr. til hjælpekassen. Bevillingen bliver annulleret af byrådet.
 • Uroligheder i Nakskov fortsat

  Uroligheder i Nakskov fortsat
 • Socialreform

  Socialreform
  Mennesker der ikke kan forsørge sig selv, kan nu få penge af staten
 • Kanslergadeforliget

  Kanslergadeforliget
  Politiskøkonomisk forlig, indgået på statsminister Thorvald Staunings bopæl i Kanslergade i København.
  Forliget omfattede tre hovedområder; Lanebrugserhvervet opnåede lettelser gennem en devaluering, nedsættelse af ejendomsskatter og forlængelse af en række midlertidige krise ordninger. Dette var også et forsøg på at stoppe udviklingen af voldsomme ideologier fx. Kommunismen, fascismen og nazismen og bevare demokratiet. Dette er starten på det velfærd vi har idag.
 • Urolovene træder i kraft

  Våbenloven skærpede reglerne for produktion, distribution og besiddelse af våben, da forbød loven mod visse sammenslutninger, at foreninger og korps var udrustet med våben, og at de afholdt militære øvelser med den hensigt at anvende ulovlig magt for at påvirke offentlige eller politiske anliggender. Med urolovene demonstrerede det danske demokratiske styre, at det var villig til at bruge statens magtmidler for at imødegå antidemokratiske bestræbelser.
 • Folketingsvalget

  Valget blev en historisk stor sejr for Socialdemokratiet med 46 % af de afgivne stemmer. Det betød en fremgang på 6 mandater, så partiet nu kunne mønstre 68 mandater. Sammen med Det Radikale Venstre, der bevarede sine 14 mandater, kunne regeringen fortsætte med et endnu større folketingsflertal. Valgets helt store taber blev Venstre, der fik en tilbagegang på 10 mandater til i alt 28.
 • Lille bæltsbroen bygget

  Lille bæltsbroen bygget
  Dette gjorde man for, at skabe flere jobs og få gang i det økonomiske kredsløb
 • 2. Verdenskrig starter

  2. Verdenskrig starter
  Nazi Tyskland angriber Polen