Tidslinje Danmark 1945-1990

By 60270
 • Period: to

  Danmark 1945- 1990

 • Danmarks befrielse fra Nazi tyskland

  Afslutning på krigen
 • Den danske økonomi står over for store udfordringer

 • Danmarks medlem af FN

  Danmark blev medlem af det nyetablerede FN, hvis formål var at sikre fred efter den altødelæggende verdenskrig. FN kunne være mælger mellem stridende nationer og være en mur mellem de stridende parter. Alt dette så man undgik en ny verdenskrig.
  Der blev her også lavet regler for krigsførelse (krigens love) og menneskerettigheder.
 • Period: to

  Danmark modtager Marshall hjælp

  Den bidrog positivt til den danske økonomis fremgang
 • Danmark medlem af NATO

  Danmark blev medlem af NATO sammen med Norge.
  I efterkrigstiden var sovjetunionen stadig langt inde i Europa og havde bredt sine grænser ud. I Danmark frygtede vi, at sovjet unionen ville blive ved med at udvide. Man var bange for at sovjet ville angribe Danmark.
  NATO medlemskabet markerede formelt en afslutning på Danmarks neutralitets politik. NATO har siden været en hjørnesten i dansk udenrigspolitik siden.
  Artikel 5: Danmark fik beskyttelse igennem NATO. ref artk. 5 NATO red.
 • Danmarks arbejdsløshed lå på 10%

 • Period: to

  Velfærdsstaten opbygges

  Specielt under højkonjunkturen i 60'erne blev den danske velfærdsstat etebleret. Den var præget af socialistist ideologi da socialdemokraterne nærmest sad uafbrudt på magten mellem 1953 - 1982.
 • Revourdering af grundloven

 • Folkepension

  Man etablerede folkepension, hvilket sikrede danskerne en minimum indtægt fra staten.
 • International højkonjunktur rammer Danmark

  Det medførte at Danmark var blandt de lande med størst vækst mellem 1958 og 1970 med ca 5% om året. Vækstperioden blev kaldt den anden indstruelle revoultion.
 • SF blev stiftet

  SF blev aksel Larsen, som var tidligere kommunist og tidligere formand for DKP.
 • Danmark har fuld beskeftigelse på arbejdsmarked.

  Folk flyttede fra østeuropa og tog det arbejde som danskerne ikke ville have. Dette kunne lade sig gøre da der var flere arbejdspladser end folk på arbejdsmarked.
 • SF Kom i folketinget

  Med 11 Mandater.
  Seks år senere havde partiet 20 mandater i folketinget og fungerede som støtteparti for Jens Otto Kragh i socialdemokratiet. Regeringen blev døbt "Det røde kapinet".
 • første offentlige protestmarch mod atomvåben

  Flere og flere så sig utilfredse med at et eventuelt atomangreb kunne finde sted i europa.
 • Regeringen forlænger arbejdsmarkedsoverenskomsten med 2 år.

  Regeringen forlængede arbejdsmarkeds overenskomsten med to år, da men var bange for at den danske økonomi skulle overophede.
 • MOMS

  Man inførte meromsætningsafgiften (moms) på 10% på alle varer. Skatten blev sat op ved samme lejlighed for at dæmpe forbruget og finansiere flere offentlige ydelser.
  Momsen er idag 25%
 • Period: to

  Skiftet mellem moderne og senmoderne samfund

 • 1 Oliekrise

 • Mange års økonomisk fremgang stoppede

 • Period: to

  Olieprisen stiger

  Olieprisens stigning havde stor betydning for hele den vestlige industrialiserede verden, da man grundet den stigende oliepris må sætte priserne i vejret for at have råd til at producere varer. Hvilket betød at forbrugernes penge bliver mindre værd. Samtidig bliver virksomheder nødt til at effektivisere så man må fyre medarbejdere. (Inflation)
 • Yum kippur krigen (Krig mellem israle og dets arabiske naboer)

  Danmark støttede Israel i krigen som medførte at OPEC landende halverede deres olieproduktion som medførte at olien blev dobbelt så dyr i Danmark (Starten på den første oliekrise). Hvilket betød at Danmarks energiudgift steg ligeså meget.
 • Shahens fald

  Shahen var leder af Iran og var vestligt orienteret, da han faldt mistede vesten en allieret, som var med til at holde oliepriserne nede. Med hans fald steg priserne på olie igen, da konkurrencen var fri.
 • Digitalisering

  i løbet af 80'erne blev Danmark mere digitaliseret med inspiration fra England og USA.
 • Period: to

  Vækst i det tertiære erhverv.

 • DR's monopol bliver brudt.

  Danmarks radio har monopol på tv transmissioner. Men DR modtog kritik af politikere for at være politisk ensidig og ensrettet. Dermed blev TV2 etableret.
  TV2 var ligesom DR en puplicservice kanal, altså en kanal alle havde ret til, hvis de havde et TV. TV2 blev finansieret igennem reklamer, hvor at DR blev finansieret af staten (License)