Kronologi over velfærdsstatens udvikling

By Ryborg
 • Period: to

  Velfærdsstatens centrale begivenheder fra 1930'erne til i dag

  De centrale og vigtige begivenheder i Danmark
 • Økonomisk krise

  Økonomisk krise
 • 2. verdens krig

  2. verdens krig
 • Marshall-planen blever frmlagt

  Marshall-planen blever frmlagt
  Amerikanerne tilbyder landene i EU økonomiske hjælpemidler efter anden verdenskrig.
 • Marshall-planen JA TAK TIL DANMARK.

  Den danske social-demokratiske regeringen søgte i årne 1948-1950 at udnytte Marshall-hjælpen
 • Kvinderne hjemme

  Kvinderne hjemme
  Det var kvinderne der gik hjemme og passede børn og lavede mad, gjorde rent og alt det huslige.
 • NEJ TAK TIL MARSHALL-PLANEN

  Venstre og konservativ sagde nej tak til hjælpen, pga. nogle krav
 • Skoleloven

  Skoleloven
  Skolen afskaffede forskellen mellem byskole og lanbyskole. De blev slået sammen til en.
 • Ungdomsoprøret

  Ungdomsoprøret
  Ungdomsoprøret begynder i starten af 60'erne.
 • Græsrodsbevægelserne

  Græsrodsbevægelserne
  Græsrodsbevægelser som fænomen først opstod, men det er alment accepteret, at organisationsformens storhedstid i Danmark begyndte med Kampagnen mod Atomvåben i 1960
 • Kvinderne på arbejdsmarkedet

  Kvinderne på arbejdsmarkedet
  På grund af manglende arbejdere på arbejdsmarkedet, kom kvinderne ind og fik arbejde for første gang.
 • Uddannelse i 60'erne

  Uddannelse i 60'erne
  Halvdelen af børnene forlod skolen efter 7 års skolegang. 5% tog studentereksamen.
 • Skilsmisser

  Skilsmisser
  De årlige antal skilsmisser blev fordoblet til 14.000 og har været konstant siden,
 • Flytter i parcelhus

  Flytter i parcelhus
  Folk begyndte at flytte fra deres to-værelseslejligheder til deres eget parcelhus, og man havde gennerelt flere penge at bruge på både hus, bil, ferie, TV og luksusinventar til huset.
 • Offentlig sygesikring blev indført

  Offentlig sygesikring blev indført
 • Rødstrømperne

  Rødstrømperne
  Rødstrømperne kæmpede for ligeløn til kvinder.
 • Christiania

  Christiania
  Ungdomsoprørende indtog Christianshavn i 1971-72 og kaldte det for Christiania.
 • Ligeløn

  Ligeløn
  LO (Landsorganisationen i DK) og DA (Dansk Arbejdsgiver forening) bliver enige om en overenskomst, så der blev ligeløn mellem mænd og kvinder.
 • Oliekrise

  Oliekrise
  Nedskæringer i olieproduktionen og prisen på olie sættes op. Dette medfører arbejdsløshed og økonomisk krise.
 • Skoleundervisning

  Skoleundervisning
  Skoleundervisningen blev udvidet fra 7 år undervisning til 9 års undervisning.
 • Lige behandling

  Lov påbød lige behandling af mænd og kvinder på arbejdet.
 • Efterlønnen bliver indført

  Efterlønnen bliver indført, for at mindske arbejdsløsheden, og for at hjælpe de nedslidte på arbejdsmarkedet.
 • Anker Jørgensen

  Anker Jørgensen
  Han overdrager statens ror til de borgerlige (Konservative, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti). Poul Schlüter danneede her "firkløverregeringen"
 • Folk på arbejdsmarkedet (højeste antal)

  I 1988 var det samlede antal beskæftigede 2,2 mio. som det højeste nogensinde. (folk på arbejdsmarkedet)
 • 1990'erne: 'Work for welfare'-strategi

  Man går fra den klassiske "passive" forspørgselsmodel til "aktiv" arbejdsmarkedspolitik. Det gjorde at socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik blev knyttet tættere sammen. Stramninger af dagpengeregler, kontrol og aktivering af ledige.
 • Poul Nyrup Rasmussen

  Poul Nyrup Rasmussen
  Poul Nyrup Rasmussen træder ind som statsminister, for at prøve på at få arbejdsløsheden ned, da det borgerlige parti ikke kunne gøre det.
 • Anders Fogh Rasmussen

  Anders Fogh Rasmussen
  Han fremlagde bogen "Fra socialstat til minimalstat" for at argumentere for at individet skulle tage ansvar for sig selv, og staten skulle spille en begrænset rolle.
 • Lige antal på arbejdsmarkedet

  Der var lige så mange kvinder som mænd på arbejdsmarkedet.
 • Folketingsvalg

  Folketingsvalg
  Anders Fogh Rasmussen træder ind som statsminister. (Venstre - Socialliberal)