Images

Velfærdsstatens udvikling by Birch og Bay

 • Alderdomsunderstøttelse

  Alderdomsunderstøttelse blev indført i DK
 • Period: to

  Velfærdsstaten

 • Radikalt lovforeslag

  Den radikale regeringen fremsatte med støtte fra soc. demo. i 1920 et lovforeslag om en offentlig aldersrente (senere kendt som folkepension). Lovforeslaget blev dog ikke vedtaget da Christian d. 10 afskedige regeringen pga. Påskekrisen. Det blev dog indført dele af lovforeslaget 1921.
 • Påskekrisen

  Christian d 10 ville have Flensborg under Danmark, men folketinget var dog imod og derfor afsatte kongen regeriingen.
  Han håbede på et flertal men fik det ikke
 • Socialdemokratiet danner regering

  Socialdemokraterne danne regeringen for første gang i 1924. Regeringen overdrager ansvaret for socialpolitik til et nytoprettet socialministerium, hvilket dog blev nedlagt da venstre genvandt regeringsmagten i 1926.
 • Wallstreet krakket

  Den amerikanske fondsbørs på Wall Streets krakker, og dette medfører en global økonomisk krise, som også rammer Danmark hårdt.
 • Period: to

  Krisen i 1930'erne

 • KRISEN NÅR DK

  Efter Wallstreet kommer den globale krise til Danmark, og den økonomiske situation i Danmark forværes markant
 • Kanslergadeforliget

  Det var først i 33 at principerne fra 1920 forslaget (se punkt 1920) blev gennemført i forbindelse med Steinckes socialreform for var en del af Kanslergadeforliget.
  Socialreformen anses af mange for at været det afgørende skridt på vejen mod velfærdsstaten.
  Et væsenligt element i reformen var at de arbejdsløse kunne få dagpenge uden at miste deres stemmeret.
 • Valget i 1935

  Soc. demo. fik ved valget i 35 46 % af stemmerne
 • Valg i 36

  I 36 opnåede soc. demo. og de Radikale for første gang flertal i Landstinget
 • Period: to

  Politisk stabilitet og socialdemokratisk dominans

 • Marshall-hjælpen

  Efter 2. Verdenskrig tilbød USA med udenrigsminister George Marshall i spidsen en stor økonomisk genopretningshjælp til Europa. Dette skete i 1947. Denne blev kendt som Marshall-planen, og denne førte til stort økonomisk opsving i hele Europa op igennem 1950'erne.
 • Folkepensionen indført

  Det radikale lovforslag fra 1920 om en aldersrente blev nu omdannet til den idag-kendte folkepension.
 • Højkonjunktur i DK

  Andelen af landbruget i DK er faldende, mens antallet af industriarbejdere stiger voldsomt.
  Dansk økonomi i fremgang
 • 1960'erne

  Fjernsyn og charterrejser, plastic og motorveje, moms og kildeskat omskabte hverdag og fritid. P-pillen blev introduceret, og kvinderne blev udearbejdende. Uddannelseseksplosionen blev til ungdomsoprør. Kunsten antog endnu mere uforståelige former. Landet blev by
 • Danmark stemmer ja EF

  Danmark, England og Irland bliver medlemmer af EF
 • Jordskredsvalg

  44 % af vælgerne skrifter parti og antallet af partier i Folketinget fordobles.
  Poul Hartling (V) bliver statsminister.
 • Efterlønnen indføres

  Efter SID-regeringen i 1975 havde fremsat forslag om en efterlønsordning, hvor man kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet 5 år før tid pba. en overførselsindkomst.
  Denne blev vedtaget af SV-regeringen i 1979.