Velfærd

Velfærdsstatens udvikling og vision

 • Fattiggårde oprettet

  Fra 1800-1900 oprettet 350 fattiggårde
 • Aldersforsørgelsesloven

 • Sygekasseloven

 • Arbejdsskadeforsikringen

 • Børneloven

 • Arbejdsløshedsforsikringen

 • Befolkningspolitikken

  I løbet af 1930'erne kom befolkningspolitikken også kendt som familiepolitikken nu til dags.
 • Kanslergadeforliget

  Stauning fik Venstre og Radikale Venstre til at indgå et kriseforlig, inbefattede en socialreform.
 • Nye politiske dagsordener

  Politiske skæld bliver opridst igen. DK samarbejder ikke længere med nazistiske politikere. eller havde samarbejdspolitik. Her diskuteres igen politik.
 • Velfærdsdebat

  Genoprette forhold for grupper der havde afsavn i krigen, pensionister, arbejdsløse, mm
 • Folkepension

 • Stor beskæftigelse

  2 mio mennesker i beskæftigelse ud ad ca 4 mio mennesker (kilder: svenne) I konstrast til i dag hvor blot 1/3 i beskæftigelse.
 • EFTA trådte i kraft

  Frihandel
 • Højkonjunktur periode

  Lav arbejdsløshed, rigere, charterrejser, boligkomplekser, velfærd
 • Pædagogiske princip

 • Lav konjunktur

  Inflation, arbejdsløshed, krise, oliekrise, diskussion: er velfærdsstaten problemet eller løsningen?
 • Industrivarer fyldte meget

  Industrivarer udgør 66% af den samlede eksport
 • DK medlem af EF (EU)

 • Jordskredsvalg

 • Bistandsloven

 • Efterlønsreformen

 • Poul Schlutter

 • Poul Nyrup