Den danske velfærdshistorie

 • Period: to

  Før krigstiden

  I løbet af 1800-tallet blev der oprettet over 350 fattiggårde rundt i Danmark.
  Der er bred enighed om at velfærdstaten for alvor begyndte i slutningen af 1800 tallet med indførelsen af de sociale reformer
 • Period: to

  1945-1960

  1950’erne - det kedelige årti
  1956 Folkepensionen = velfærdstatens gennembrud i danmark
 • Period: to

  1960-1970

  periode i DK hvor det begynder at gå rigtig stærkt, højkonjunkturen kommer til Dk - danskerne bliver rigere og arbejdsløsheden forsvinder stort set, 2 indkomster. Charterrejser, man får råd til velfærdstaten. ’’gør gode tider bedre’’ staten spiller større rolle og kommer til at betale en større del af de offentlige udgifter.
 • Period: to

  1960-1970

  Institutionsudbygningen, børneforsorgen, skolerne, nye universiteter, nye hospitaler og en voldsom udbygning af daginstitutionerne 1964, pædagogiske princip hvor ideen er at det er godt for børn at være i daginstitutionerne
 • Period: to

  1970-1980

  1970’erne(efter velfærdstaten) - oliekrisen, den økonomiske krise, arbejdsløshed, inflation og lav vækst. Politisk præget af kaos og konflikt i forlængelse af jordskredsvalget i 1973, nye partier bankede de gamle partier. Diskussionen om velfærdspolitikken ændrede sig i 70’erne, det blev et spørgsmål om velfærdstaten var problemet eller om det var løsningen. Skulle der mindre eller mere. De sociale udgifter steg pga arbejdsløsheden fx
  efterlønsreformen - 1979
 • Period: to

  1980-2000

  fokus på velfærdstatens omstrukturering (diskussioner om markedsgørelse af den offentlige sektor, effektivisering af den offentlige sektor, vækst og velfærd)
  1980 og 90’erne falder i 2 epoker - Schluters epoke i 80’erne og derefter en socialdemokratisk epoke under ledelse af Poul nyrup Rasmussen i 1990’erne. Der var stærk mistro til borgerlige regeringer der begyndte at lave velfærdsreformer.
 • Period: to

  1990-2000

  1990’erne - Poul Nyrup Rasmussen, større succes med at gennemføre reformer af den offentlige sektor(nogle taler om stille revolution af velfærdstaten i 1990’erne)
  i 1990’erne blev den udfordringsdagsorden som har præget de sidste 20-25 år, blev for alvor sat. Udfordringer som demografi, danske befolkning bliver ældre(flere der skal forsørges og færre til at forsørge) globalisering, finansiering af den offentlige sektor,