Morten og Waldemars flotte tidslinje

 • Period: to

  De første tiltag

  I løbet af disse år ændres synet på statens rolle og ansvar i forhold til at hjælpe dem der ikke kan hjælpe sig selv.
  I denne periode kom der også Offentlig støttet syge- og arbejdsforsikring, samt Handicaphjælp.
 • Alderdomsunderstøttelse

  Der vedtages en lov hvor folk på over 60 år får social ydelse uden at blive diskrimineret på deres rettigheder.
 • Period: to

  Krisen i 30'erne

  Krisen der startede i USA bredte sig til DK hvor især landbruget blev ramt. Prisen på råvarene faldt med 50% og Arbejdsløsheden var høj. Socialdemokratiet så dette som et bevis på at uhæmmet kapitalisme ikke kunne fungere, og statslig regulering på markedet begynder, specielt ved overenskomster der er til gavn for arbejderne.
 • Period: to

  Besættelsen

  Besættelsen tager hårdt på de danske finanser og der er derfor ikke råd til de store sociale ydelser.
 • Period: to

  Etablering af velfærdsstaten som vi kender i dag

  Pga Marshallhjælpen fra starten af 1950'erne er der en stor økonomiske vækst i DK, hvilket gør at staten nu har råd til at udbrede de sociale ydelser således at de nu rettes mod hele befolkningen. Der indføres folkepension, udvidet sygesikring samt daginstitutions tilbud til stort set alle danskere.
 • Period: to

  De glade tredsere

  International højkonjuktur der medfører stor økonomisk fremgang i DK. Danmark bliver medlem af EFTA.
 • Billedpornografi

  Al straf for billedpornografi fjernes
 • Folkeafstemning om EF

  Danmark stemmer om medlemskab i EF. V, K, R, S støttede dansk medlemsskab, mens SF og visse dele af S opfordrede til et nej.
 • Fri Abort

  Folketinget vedtager en lov der tillader alle kvinder med bopæl i Danmark har selvbestemt ret til abort inden 12. uge.
 • Jordskredsvalget

  Det politiske landskab i DK omvæltes på baggrund af politisk utilfredshed i befolkningen, der blandt andet omhandlede skattetrykket, EF samt frigørelsen af billedpornografi og den frie abort.
  De gamle partier S, V, K og R mister store dele af deres tilknytning og nye partier som fremskridtspartiet vinder stor opbakning.