Velfærdsstatens historie

By Millag
 • Sebtemberforliget

  LO (arbejdernes fagforening) og dansk arbejdsgivernes forening, havde en lang strid, og enden på den var denne ”grundlov”. De skulle acceptere hinanden og lave en overenskomst – en ting man stadig har i dag.
 • Parlamentarisme

  Parlamentarismen indføres
 • Kanslergadeforliget

  Det startede med børskrakket i New York i 1929. I Danmark havde der været økonomiske problemer på landet siden 1920'erne, men i 1929-1930 faldt kornpriserne drastisk. I januar 1933 var der samtidig udsigt til en storkonflikt på arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden steg til over 30 %. Lockout-truslen fik den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning til at fremlægge Folketinget et forslag om forlængelse af overenskomsterne samt forbud mod strejker og lockouts.
 • Period: to

  Velfærdsstatens guldalder (den anden modernisering)

  1950'erne og 1960'erne var velfærdsstatens guldalder. Denne tid blev kaldt for den anden modernisering. Velfærden steg, arbejdsløsheden faldt, og mange sociale goder blev indført: 1956: folkepension for alle over 67.
  1956: Sygelønsordning
  1958: Hjemmehjælpsordning
  1958: Skolereform; bønder må gå på realskolen I 1960'erne skete der overordnet: Kvinder på arbejdsmarket: vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, pleje
  1960: revalideringsordning
  1961: ofentlig forsørgelse.
 • Bistandsloven

  Med bistandsloven får alle danskere ret til en sagsbehandler.
 • Paul Schlüter bliver statsminister

  Paul Schlüter bliver statsminister i Danmark i starten af det, der er kendt som fattig-80'erne. Han fik Danmarks økonomi i balnce igen efter 1970'ernes krise ved at udføre ekspansiv politik.
 • Bistand for alle

  Alle danskere får ret til bistand fra staten, uden at det skal gå ud over personens andre rettigheder og sociale status