Historie

 • Kvinder på arbejdsmarked

  Det var nødvendigt at kvinderne kom på arbejdsmarked, så de kunne forsøge deres familie, mens mændende var krig. Efter krigen ville kvinderne ikke forlade arbejdsmarked og hver hustand fik derfor flere penge til rådighed. Derfor kunne de bruge flere penge. Dermed var det vækst i SKAT, da der nu var flere til at betale.
 • Danmark blive medlem af FN

 • Period: to

  Velfærdsstaten

 • Danmarks befrielse

  Danmark blev befriet af engelske tropper.
 • Modtagelse af Marshall-hjælp

 • Efterkrigsfordelene slutter

 • Devalueret pund

  England devaluerer pundet og Danmark gør det samme med DKK for at kunne følge med, med hensyn til landbrugseksporten og landmændene.
 • Afsætningsproblemer i landbruget

  Efterspørgslen voksede ikke i takt med udbuddet.
 • Danmark bliver medlem af NATO

 • Industrialisering

  I 50’erne bliver heste og medhjælpere skiftet ud med maskiner, dette giver en større produktion, men mere arbejdsløshed.
 • Period: to

  Vækstrate i Danmark på 2,7%

 • Nordisk råd oprettes

 • Ny grundlov

 • Stor konflikt på arbejdsmarked

 • Period: to

  Vækstraten i Danmark er steget til 5,0%

 • Period: to

  Fra landbrugssamfund til industrisamfund.

  Danmark går fra at være et landbrugssamfund til industrisamfund.
  1) Primær erhverv - Landbrug
  2) Sekundær erhverv - Industri
  3) Tertiære erhverv - Service (Den offentlige sektor vokser)
 • Ny skattereform

  I slutningen af 50'erne kom der en ny skattereform, som gjorde det lettere for de private virksomheder at invistere og producere.
 • Kontraktiv og ekspansiv økonomi

  Danmark harvde en kontraktiv og en ekspansiv økonomi samtidig. Skatterne var ekstremt høje og det samme var mængden af penge staten brugte.
 • Period: to

  Sociale områder vokser

  Det sociale område vokser meget i denne periode, det finansierer vi, igennem SKAT.
 • EFTA dannes

  Organistationen blev dannet af Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Stor Britanien, Sverige og Østrig. Det står for European free trade assosiation. Her er det kun industrivarer det handler om og derfor vil bønder hellere være medlem af EF som også lægger vægt på landbruget.
 • Socialdemokratiet udsteder deres partiprogram

 • Konservatives program udstedes

  Fokus på kapitalisme og markedsøkonomi
  Positive over for internationale samarbejder og norden
 • MOMS

  De indirekte skatter forøgedes i flere etaper - først med en oms, der i 1967 blev til en moms, der gradvist blev sat i vejret. Momsen var en procentafgift på alle de varer og tjenesteydelser, der blev afsat på det hjemmelige marked.
 • Danmark bliver medlem af EF

  Efter en folkeafstemning i 1972, blev Danmark en del af EF i 1973, Frankrig, vest-tyskland, Beligien, Italien, Holland, Luxembourg.