Images

Den danske velfærdsstat (+ andre vigtige politiske omdrejningspunkter i dansk historie)

 • Grundloven i Danmark

  Grundloven i Danmark
  Rettigheder for alle: ytringsfrihed bl.a.
  Stemmeret (dog ikke for de 5 F'er (fruer, folkehold, fattige, fallenter, fjolser, forbrydere og fremmede)
 • Alderdomsunderstøttelsesloven

  Alderdomsforsørgelse til ubemidlede borgere over 60 år. Udemidlede borgere = fattige, uden midler.
  Man skulle bede om hjælp.
 • Septemberforliget

  Der var en konflikt fra maj til september, fordi arbejdsgiveren havde stor magt og arbejderne (med fagforeningen) ville strejke. Konflikten blev klaret gennem dette forlig gennem trepartsforhandlinger.
  Det ordnede forhold på arbejdspladserne. Trepartsforhandlinger. Ret til strejke og lock-out. Staten prøvede så hvidt muligt at blive ude af konflikten. Det kaldes "den danske model". Det er unikt i den danske sammenhæng.
 • Aldersrenten

  Fra almisse efter skøn --> ret.
  Struktur - hvor omfattende hjælpen skulle være.
 • Kanslergadeforliget

  Kanslergadeforliget
  Skulle lette økonomisk på landbruget. Forhindre storkonflikt. Ny begyndelse på samarbejde over den politiske midte.
  => den socialdemokratiske radikale regering + venstre.
 • Folkepension

  Derudover fik Danmark Marshallhjælp fra USA i samtiden.
 • Fattighjælpen afskaffes

  Dermed kom der stemmeret til alle uanset social status.
 • i 1960'erne: økonomisk vækst i Danmark og positiv økonomisk balance.

  den danske velfærdsstat havde en gylden tid i 1960'erne, fordi der var økonomisk vækst i Danmark osv. Men denne økonomiske vækst havde en bagside, da folk fik mere i løn, og priserne dermed steg => inflation. Dermed skabte det i løbet af 1970'erne en økonomisk krise, fordi der kom inflation i Danmark, der kom økonomiske balanceproblemer og oven i det kom oliekrisen i 1972 og 1973 til at betyde meget for energipriserne (de blev firdoblet).
 • Jordskredsvalget

  Der var politisk ustabilitet i Danmark. Jordskredsvaglet betød fremgang for Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet.
 • Økonomisk krise i Danmark

  Bl.a. pga. oliekrisen i 1972-72 og den gyldne tid i 1960'erne, der skabte inflation. Dermed kom der økonomiske balanceproblemer, og velfærdsstaten blev stærkt udfordret.
 • Bistandsloven

 • Kartoffelkuren, Schlüter-regering og fodnotepolitikken

 • Stramninger af sociale ydelser

  Udlicitering: offentlige virksomheder bliver privatiseret.
  = problemer/udfordringer for den fremtidige velfærdsstat.