Politics

Velfærdsstaten

 • Fattighjælp

  Personer over 60 år kan modtage alderdomsunderstøttelse. Dette er begyndelsen på den moderne sociale lovgivning.
 • Krisen

  Den økonomiske krise i USA har bredt sig til Danmark hvilket medførte virksomhedskrak og stor arbejdsløshed.
 • Valutacentralen oprettes i Danmark

  Valutacentralen regulerer importen for at sikre den danske valuta og fremme beskæftigelsen. Dette medførte en fremgang i dansk industri.
 • Kanslergadeforliget

  Krav fra arbejdsgiverne om lønnedgang på 20% resulterede i varsel om lock-out. Kronen devalueres og en række støtteordninger blev vedtaget for landmænd og arbejdsløse.
 • Antidemokratiske tendenser

  Kommuniskpartiet vælges ind i folketinget 1932. Landbrugernes sammenslutning og Bondepartiet vælges ind i 1935 og sympatiserer med det nazistiske Tyskland.
  I 1939 får Danmark sit eget nazistparti.
 • Period: to

  Danmarks Besættelse

  Danmark besættes af det nazistiske Tyskland
 • Period: to

  Industriproduktionen stiger

  Industriproduktionen stiger med 60% skønt antal beskæftigede kun steg med 10%.
 • Marshallplanen

  Amerikansk hjælpeprogram sættes igang, hvilket skaber økonomisk fremgang i Europa.
 • Øget mekanisering

  En fjerdedel af arbejdsstyrken forlader landbruget i perioden 1945-1958. Indenfor landbruget benyttes nu f.eks. traktorer og malkemaskiner
 • Rom-traktaten

  Traktaten om det europæiske fællesskab indgås af de seks lande: Belgien, Holland, Luxemborg, Frankrig, Italien og Vesttyskland. Et økonomisk samarbejde med frihandel og fælles ydre toldgrænser oprettes.
 • Period: to

  Industriproduktionen fordobles

  Værdien af industriens eksport overhaler landbrugets i 1961, og i 1973 udgør industrivarer 66% af af den samlede eksport. Antallet af arbejdere stiger kun gangske svagt, hvilket skaber mangel på arbejdskraft.
 • EFTA oprettes

  Englænderne foretrækker en løsere frihandelssamarbejde end der findes i EF, og deraf oprettes EFTA med landene: England, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Østrig og Portugal, som medlemmer.
 • Danmarks optages i EF

  Danmark, England og Irland optages i EF, efter de Gaulle er gået af som præsident.
 • Jordskredsvalget

  Valget medførte store ændringer i antallet og sammensætningen af partier i Folketinget. Valget blev et nederlag for de gamle partier: S, V, K, R. En række nye partier med Fremskridtspartiet i spidsen kom i folketinget.
 • Danmarks søger indlemmelse i EF

  Da EFTA kun omfatter industrivarer, går landbruget stærkt ind for at Danmark desuden optages i EF. Den franske præsident, De Gaulle, nedlægger veto imod Danmark som medlem. Dette sker desuden i 1967