Danmark efter 2. verdenskrig 3vhiA

 • Romtraktaten - EF

  6 land (Vesttyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxenborg) underskrev Romtraktaten, der blev et fællesmarekde. (EF), dette var en toldunion, altså med fælles ydre toldgrænser og indbyrdes frihandel.
 • Period: to

  De glade tressere

  • Fordobling af industriproduktion
  Hvilke forbehold var der for at Danmark skulle optages i EF? Hvad lå til baggrund for jordsskredsvalget i 1973?
 • EFTA

  7 lande (England, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Østrig og Portugal). EFTA var et frihandelsområde, med indbyrdes frihandel, men egne toldgrænser overfor tredjelande.
 • Billedpornografiens frigivelse

  Billedpornografiens frigivelse
 • Landmandens indkomst

  Da der ikke længere var så meget brug for landbruget, blev landbrugets arbejdskraft halveret. Derfor begyndte staten at betale 1/3 af landmandens indkomst
 • Danmark i EF

  Danmark vælger i 1973 at være med i EF i stedet for EFTA. (Ventre var det mest EF-venlige parti).
 • Oliekrisen - OPEC

  (Organization of the Petrolium Exporting Countries, stiftet i 1960) Er en organisation bestående af tolv lande, der har det tilfældes, at deres økonomi påvirkes væsentligt af olieeksport. 16/10 1973, 3 $ → 5,11 $
  Januar 1974 11,65 $
 • Fri Abort

  Fri Abort
 • Jordskredsvalget

  De latente modsætninger mellem vælgerne og de politiske partier fandt deres udløsning ved valget den 4. december 1973, hvor 44 % af alle vælgere skiftede parti og en tredjedel af Folketingets medlemmer blev udskiftet. Det var det hidtil største vælgerskred i dansk politisk historie. Socialdemokratiet mistede en tredjedel af sine mandater og fik med 25,6 % af stemmerne det dårligste valg siden 1. verdenskrig, mens Det Konservative Folkeparti blev halveret