Velfærdsstaten Danmark

 • Valg

  Valg
  Socialdemokraterne går til valg med et program, som er inspireret af Keynes. Deres spidskandidat er Jens Otto Krag
 • Period: to

  Socialdemokratiet i regeringen

  Det regerinsbærende parti i denne periode var Socialdemokratiet
 • Arbejdsstyrkens fordeling

  I Danmark var kun knap 8% offentligt ansatte i 1950
 • Folkepension

  Der indføres folkepension i Danmark
 • Højkonjuktur

  Højkonjukturen i Danmark sker fra 1958 som følge af højkonjukturen i Europa som kom i 1950. Det skete som følge af blandt andet Marshall planen, som hjalp Europa til en bedre konjuktur.
 • Økonomisk forbedring

  Danmarks økonomiske situation vender
 • Folkeskole reform

  Den moderne lighed i uddannelser startede. Der udvides til 9 skoleår.
 • Arbejdsløshed

  Arbejdsløsheden var faldet til 2% i midten af 1960'erne
 • Period: to

  Stigning i offentlige økonomiske midler

  Stiger fra 25% i 1960 til 45% i 1973
 • Kvinder på arbjedsmarkedet

  Kvinderne fik flere rettigheder i form af barselsorlov og obligatorisk dagpenge forsikring
 • Jens Otto Krag

  Jens Otto Krag
  Jens Otto Krag, Socialdemokratiet, bliver statsminister
 • Hospitalsvæsen

  Danmarks hospitalvæsen oprettes/udbygges. Derudover skabes sikkerhed for danskerne i tilfælde af sygdom.
  Gælder også oprettelsen af plejehjem og lignende.
  Sker fra 1965 til 1976
 • Bistandsloven

  Forøget offentlig forsørgelse
 • Efterlønsreform

  Man ønsker at sende flere unge ud på arbejdsmarked. Ældre fra 60 til 67 skulle trækkes ud og erstattes af de unge arbejdsløse.
 • Finansministeriets budgetredegørelse

  Forsøgte at skabe forspring til konkurrenter på det internationale arbejdsmarked. Især i forhold til teknologi
 • Period: to

  Højrefløjsregering

 • Arbejdsstyrkens fordeling

  De offentligt ansatte udgjorde 30,7% af alle ansatte.