Velfærdsstaten

 • Diskussion om almisse eller rettighed

  Man diskuterede allerede i slutningen af 1800 tallet, hvorvidt "fattighjælp" skulle komme som almisse, eller skulle indskrives i loven som en rettighed.
 • Velfærdstatens begyndelse i slutningen af 1800-tallet

  Velfærdstatens begyndelse i slutningen af 1800-tallet
 • Tanker om selvforskyldt og uforskyldt fattigdom opstår

 • Aldersforsøgelsesloven

 • Sygeklasseloven

 • Arbejdsskadeforsikringen

 • Børneloven

 • Arbejdsforsikring

 • Sundshedsplejerskeloven

 • Den politiske stabilitet 1945-1973

  Med politisk stabilitet menes der, at man igen kunne se opdelingen mellem de politiske partier, hvilket anses som sundt for det politiske system. Politisk stabilitet skal ses i modsætningen til under besættelse under anden verdenskrig, hvor der var en samlingsregering, hvor alle partier arbejdede sammen fordi Danmark var besat. Der skete meget i denne periode. Beskæftigelsen i servicesektoren voksede meget, EFTA blev oprettet i 1960, landstinget blev afskaffet i 53.
 • Marshall-hjælpen

  Marshall-hjælpen betød fremgang for Danmark:
  - Produktionen steg
  - Priserne stabiliseret sig, valutaunderskuddet på 700 millioner kroner steg til et overskud på 400 millioner kroner.
  - Arbejdsløsheden faldt fra 12,5 til 9,2%.
 • De glade 60'ere

  I 1958 startede en international højkonjunktur. Danmark kunne i høj grad klare den konkurrence, som den stigende efterspørgsel på industrivarer og de forbedrede bytteforhold betød. Generelt blev det nemmere at tage lån i udlandet, og optimismen der blomstrede var med til at få skub i udviklingen. I 60’erne så man ikke længere lige så strengt på underskud på betalingsbalancen, og langt flere investerede. Teknologiske fornyelser effektiviserede produktionen. Industrialiseringen var især det, der i
 • Højkonjunktur

  Højkonjunktur
 • Spørgsmålet om mere eller mindre velfærd diskuteres.

  Spørgsmålet om mere eller mindre velfærd diskuteres.
 • Period: to

  1970'erne

  1970'erne
  Var præget af:
  • Olie krise
  • Økonomisk krise
  • Arbejdsløshed
  • Inflation
  • Lav vækst
  • Politisk: kaos og konflikt i forlængelse af jordskredsvalget, hvor mange nye partier kom i folketinger og flere andre gamle partier røg ud.
 • Bistandslov

  Bistandslov
 • Efterlønsreformen

  Efterlønsreformen
 • Diskussion om omstrukturering af velfærd og sociale ydelser.

  Diskussion om omstrukturering af velfærd og sociale ydelser.