Velfærdsstaten

 • Period: to

  Starten på velfærdsstaten

  Der blev etableret alderdoms understøttelse, handicaphjælp og offentlig støttede syge- og arbejdsforsikring
 • Fattighjælp

  Fattighjælpen på dette tidspunkt blev anset som den absolut sidste vej. Folk der valgte dette, ville også miste en del borgerlige rettigheder som stemmeret, ret til at disponere ejendele og at gifte sig.
 • Period: to

  Krisen i 30erne

  I US and A begyndte en hård krise som spredte sig gennem industrialiserede verden og nåede Danmark i slutningen af 1930.
  I Januar 1933 lå arbejdsløshedstallet på 43% Magten lå ved socialdemokraterne, og blev dermed socialdemokraternes årti.
 • Period: to

  Lav økonomisk vækst

  I denne periode var væksten kun på 2-3% hvilket gjorde at Danmark var bagud i forhold til de fleste vesteuropæiske lande. Den ringe økonomiske situation i Danmark skyldtes Englands devaluering som også resulterede i at Engalnd selv blev økonomisk svækket
 • Lov om folkepension

  Alle borgere over 67 år fik ret til folkepension.
  Folkpensionen blev givet uanset formue, indkomst og tidligere erhvervsaktivitet.
 • Period: to

  Moderne velfærdsstat

  Den moderne velfærdsstat etableres. De offentlige ydelser blev bredt ud, og blev forøget og rettet mod hele befolkningen.
  Mulighederne for uddannelse forbedres, offentlige sygesikring blev udvidet, hjælpen til arbejdsløse blev forøget og daginstitutioner blev tilbudt for de fleste.
  Socialdemokraterne dominerede politikken.
  Stor økonomisk vækst.
 • Europæisk samarbejde

  Kul- og Stålunionen, oprettes, og er fundamentet for EU, som vi kender i dag. Det var de 6 lande, Belgien, Frankrig, Italien, Luxemburg, Nederlandene og Vesttyskland der dannede Kul- og Stålunionen
 • Period: to

  De glade tressere

  De glade tressere huskete bl.a. for ungdomsoprøret eller hippietiden. Unge mennesker i vesten gjorde oprør mod gældene normer, både i handlinger og påklædning.
 • Jordskredsvalget

  Jordskredsvalget
  De store vælgerskred ved valget og de mange nye partier gjorde det til et af de mest betydningsfulde valg i det 20 århundrede. Antallet af partier i Folketinget blev fordoblet, og gik fra fem til ti partier. Socialdemokratiet fik flest mandater, mens Fremskridtspartier, et nyt parti, kom op på hele 28 mandater.
 • Poul Hartlings nytårstale

  Statsministeren holder sin nytårstale på nationalt tv. Talen fokuserede på politiske løsningere i forhold til krisen.
 • Velfærdsstaten i dag

  Velfærdsstaten er under pres for globaliseringen. Levealderen stiger, hvilket resulteret i flere pensionister der skal have økonomisk støtte og færre på arbejdsmarkedet.
  Velfærdsstaten står dog stadig stærkt i dag.