Økonomisk udvikling i DK fra 1945-1960

 • Period: to

  Forbedrede levevilkår

  Målt i bruttofaktorindkomst pr. indbygger blev gennemsnitsdanskerens levestandard fordoblet i løbet af 1800-tallet, fra 1900 til 1950 skete endnu en fordobling, men fra 1950 voksede levestandarden til det tredobbelte på bare 40 år. Det vil sige, at en almindelig dansker i omkring år 2000 materielt set har ca. 12 gange så meget til rådighed som en dansker på Frederik VIs tid i begyndelsen af 1800-tallet.
 • DK melder sig i NATO

  Danmark melder sig ind i NATO.
 • 2. Verdenskrig slutter

 • Period: to

  2. Verdenskrig slutter + NATO + Nedgang i landbrug

  Grundet 2. verdenskrigs slutning:De første år efter besættelsen var vanskelige for landmændene. Der var mangel på foderstoffer, korn og kunstgødning og mangel på dollars til import, så først i 1950 nåede produktionen samme størrelse som før krigen. Dertil kom, at det tyske marked forsvandt, og eksporten måtte søge tilbage til det gamle engelske marked. Men det tidligere så rige England var ikke rigt længere, eksporten faldt i omfang, og priserne var betydeligt lavere end dem, som tyskerne havde.
 • Period: to

  Genopbygning af DK.

  Perioden var præget af genopbygningen efter krigen.
 • Marshallhjælp

  Marshallhjælpen bliver iværksat, først rigtig i 1948
 • Period: to

  Industriproduktion fra 1947-58 steg 60&

  Fra 1947 til 1958 steg industriproduktionen med 60%, skønt antallet af beskæftigede kun blev 10% større. Industriens andel af eksporten voksede fra ca. 20% i 1945 til ca. 35% i 1958.
 • DK melder sig ind i OEEC

  DK melder sig ind i OEEC.
 • Period: to

  Landbrugsproduktionen stiger 50%

  Fra 1950 til 1958 voksede landbrugsproduktionen med 50%.
 • Økonomisk fremgang og højkonjunktur

  Fra 1958-1973, oplevede Danmark sammen med andre lande en højkonjunktur af helt usædvanlig art. Der blev fuld beskæftigelse, og den årlige vækst kom helt op på ca. fem procent. Industrien overhalede landbruget både i antal beskæftigede og i værdien af produktion og eksport.
 • DK melder sig ind i EFTA

  DK melder sig ind i EFTA