Christianborg

Velfærdsstaten

 • Period: to

  Første periode af velfærdsstatens udvikling

  Det blev klart, at staten havde et ansvar for de, der ikke kunne klare sig selv.
  Offentlig financieret alderdomsunderstøttelse
  Handicaphjælp
  Offentligt støttet syge- og arbejdsløshedsforsikring
 • Ca. 1900: SMÅ offentlige ydelser

  begrænsede midler
 • Period: to

  Den anden vigtige periode i velfærdsstatens udvikling

  Velfærdsstaten som vi kender den, blev etableret
  Offentlige ydelser udbredt
  Ydelserne blev rettet mod hele befolkningen
  Offentlig sygesikring udviddet
  Bedre muligheder for uddannelse
  Hjælp til arbejdsløse forøget Socialdemokraterne dominerede dansk politik.
  Periode med hidtil uset økonomisk vækst.
  Disse 2 faktorer er de vigtigste for velfærdsstatens udvikling
 • Startskuddet: Lov om folkepension

 • Start på massiv økonomisk vækst

  Pga. en række faktorer:
  Regeringen (socialdemokratisk) indførte gunstige afskrivningsregler, så firmaer kunne betale mindre skat.
  Stor teknologisk udvikling: Man talte om den anden industrielle revolution. Resultat: En årlig økonomisk vækst på over 5%!
  For eneste gang i industrialismens tidsalder forsvandt arbejdsløsheden!
 • Period: to

  70'erne: Økonomisk krise

  Den økonomiske nedgangsperiode i 70'erne gjorde det svært at opretholde velfærdsstatens høje udgifter. Bemærkelsesværdigt var oliekrisen i 1973 som følge af krigen mellem Israel og de arabiske lande.