GUERRA CIVIL ESPANYOLA

 • Comença la Guerra Civil

  Comença la Guerra Civil
  Un cop d'estat militar va ser el detonant de la Guerra Civil espanyola. El general Francisco Franco i altres militars rebels van intentar prendre el control del país per la força, però van trobar una forta resistència per part del govern republicà i de les forces polítiques i socials que s'oposaven al cop.
 • La insurrecció (Alzamiento Militar)

  es va estendre a la resta del protectorat
  del Marroc. L’exèrcit d’Àfrica, el més professional i més ben equipat de les forces armades
  espanyoles, va esdevenir la força fonamental del cop i, posteriorment, de la guerra.
 • El fracàs de la insurrecció a Catalunya

  els militars insurrectes, sota la direcció del
  general Goded, van fer sortir les tropes de les casernes amb l’objectiu d’ocupar els
  centres de poder de la ciutat.
 • Period: to

  El govern de Giral

  el govern republicà de José Giral
  va dissoldre l’exèrcit tradicional i els cossos policials i va decretar la creació de
  batallons de voluntaris, en els quals havien d’integrar-s’hi les milícies.
 • Decret de Col·lectivitzacions

  el govern de
  la Generalitat va promulgar el Decret de Col·lectivitzacions, que va afectar la major part
  de les grans i mitjanes empreses amb més de cent treballadors, mentre que les companyies
  amb capital estranger i les caixes i bancs es van mantenir al marge.
 • Period: to

  El govern de Largo Caballero

  el socialista Largo Caballero va formar a Madrid un govern
  amb republicans, socialistes i per primer cop comunistes.
 • Period: to

  Batalla de Madrid

  La batalla de Madrid va ser un dels episodis més simbòlics de la resistència republicana contra les forces franquistes. Va començar el novembre de 1936 i va durar fins al febrer de 1939, quan les tropes franquistes van entrar a la ciutat.
 • La Desbandada de Málaga

  Les tropes franquistes prenen Málaga, provocant la fugida massiva de civils cap a Almeria.
 • Period: to

  El govern de Negrín

  el curs desfavorable de la guerra havia posat en contra del govern de Largo
  Caballero comunistes, socialistes i republicans d’esquerra que van utilitza la negativa de Largo
  a il·legalitzar el POUM per forçar una crisi de govern i exigir la seva dimissió.
 • La batalla de Jarama

  La batalla de Jarama
  Va ser una de les primeres batalles en què es van enfrontar les forces republicanes i les forces franquistes en terreny obert i va ser la primera vegada que les Brigades Internacionals van lluitar al costat dels republicans.
 • Bombardeig de Guernica

  Bombardeig de Guernica
  El bombardeig de Guernica va ser un atac aeri massiu contra la població civil del poble basc de Guernica per part de l'aviació alemanya i italiana, que estava lluitant al costat dels franquistes. Aquest esdeveniment va provocar la condemna internacional i va inspirar una de les obres més famoses de Picasso.
 • Els fets de maig de 1937.

  Els fets de maig de 1937.
  foren els enfrontaments que succeïren entre el 3 i el 7 de maig de 1937 a Barcelona entre les forces d'ordre públic de la Generalitat de Catalunya, amb el suport de milicians del PSUC, de la UGT i d'Estat Català, contra milicians de la CNT i la FAI, amb el suport del POUM.
 • La derrota en la batalla de Segòvia

  La derrota en la batalla de Segòvia
  es forces republicanes van intentar conquerir la ciutat de Segòvia, situada a uns 80 km al nord de Madrid i que estava en mans franquistes. Aquesta operació militar era part d'un pla més ampli per aconseguir la conquesta de la zona de Castella, que era clau per controlar el centre de la península ibèrica.
 • Ofensiva franquista a Catalunya

  Ofensiva franquista a Catalunya
  L'ofensiva franquista a Catalunya va ser un dels episodis decisius de la Guerra Civil. Les forces franquistes van aconseguir prendre la regió catalana i van posar fi a les esperances republicanes d'una victòria final.
 • Batalla de l'Ebre

  Batalla de l'Ebre
  La batalla de l'Ebre va ser l'última gran ofensiva republicana per intentar canviar el rumb de la guerra. Va ser un intent desesperat per part de les forces republicanes per canviar el curs del conflicte, però finalment es va saldar amb una derrota i va consolidar la posició franquista per acabar amb la Guerra Civil.
 • El trasllat del govern republicà a Barcelona

  va ser una de les decisions més importants que va prendre el govern republicà durant la Guerra Civil espanyola. Això es va produir després de la caiguda de Madrid en mans franquistes, que havia estat la capital del govern republicà fins llavors.
 • Entrada de les tropes franquistes a Madrid

  Entrada de les tropes franquistes a Madrid
  L'entrada de les tropes franquistes a Madrid va ser la culminació dels tres anys de la Guerra Civil espanyola. Va suposar la victòria definitiva dels militars rebels i la imposició de la dictadura de Francisco Franco durant les següents quatre dècades.