Franquismo guerra civil

El Franquisme

 • Ley de Responsabilidades Políticas

 • Fi de la Guerra Civil Espanyola

  Fi del conflicte bèl·lic (1936-1939).
 • Period: to

  L'oposició a Espanya entre 1939 i 1959.

  Fins al mitjans del segle XX, les reivindicacions obreres prosegueixen, malgrat van minvant en intensitat poc a poc. També es produeixen alguns intents per seguir amb el conflicte, com el cas dels maquis de la Vall d'Aran.
 • Period: to

  La llarga postguerra (1939-1959)

  Els estralls de la guerra varen enfonsar els indicadors macroeconòmics. S'iniciava una duríssima depressió. Són anys d'autarquia, d'autoabastiment.
 • Period: to

  El Franquisme

  El Franquisme fou una dictadura unipersonal del general Francisco Franco, un militar africanista molt catòlic qui, després de conquistar tota Espanya durant la Guerra Civil, decidí iniciar el camí per tenir el seu propi règim, el seu règim feixista.
 • Period: to

  Fase Totalitària (1939-1959)

 • Period: to

  La II Guerra Mundial

  Malgrat Franco es declara inicialment neutral, poc més tard -i influenciat per l'ordre d'entrada a la guerra de la División Azul-, canvia de parer i es declara no bel·ligerant. A les acaballes de la guerra i un cop evident la derrota de les potències de l'Eix, Franco retorna a la neutralitat inicial per salvarguardar la imatge espanyola.
 • Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo

 • Afusellament de Lluís Companys

  Afusellament del President de la Generalitat Lluís Companys per rebel·lió militar, considerat l'acte més emblemàtic de la repressió contra Catalunya.
 • Reunió a Hendaia

  Reunió que mantingueren Franisco Franco i Adolf Hitler per intentar aconseguir que Espanya entrés a la guerra i que acaba sense acord.
 • Ley Constitutiva de las Cortes

  Llei que posava en marxa Les Corts, que no eren, evidentment, democràtiques.
 • Manifest de Lausana

  Manifest en el qual Joan de Borbó, un dels últims vincles monàrquics, reclama a Franco que deixi el poder i reinstauri la monarquia.
 • Fuero de los Españoles

  Era una relació de drets que suposadament tenien els espanyols que en realitat era paper moll ja que estaven relacionats directament a no atemptar contra la integritat del règim.
 • Period: to

  Postguerra

  S'inicia amb la fi de la IIª Guerra Mundial i acaba l'any 1950.
 • Ley de Sucesión

  Text legal en el qual Franco aporta detalls sobre com ha de ser la seva successió i declara a Espanya com a regne. Es considerada com un canvi d'estratègia; com una neteja d'imatge.
 • Period: to

  Guerra Freda

  Problemes internacionals. Espanya i la seva posició estratègica. Els EEUU estan molt interessats en l'obtenció de bases militars a Espanya a canvi d'un ajut econòmic i així es farà.
 • Period: to

  L'oposició a Espanya entre 1959 i 1959.

  La ciutadania, autònomament, es fa gaudir de més drets a manifestació i protesta. El règim augmenta la repressió i, simultàniament, ofereix certa flexibilitat als treballadors.
 • Concordat del Franquisme amb la Santa Seu

 • Pacte de Madrid

  Pacte segons el qual els EEUU obtenen bases militars espanyoles i Franco obté, a canvi, ajuts econòmics.
 • Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional

  És considerada com una extensió del Fuero de los Españoles
 • Ley contra bandidaje y terrorismo

  Text legal que atorga a Franco més capacitats per augmentar la repressió.
 • Ley de convenios colectivos

  Llei que Les Corts aprovaren per oferir certa flexibilitat en la contractació i el treball.
 • Plan de Estabilización y Liberación

  Pla de recuperació econòmica i desenvolupament "El Desarrollismo".
 • Period: to

  Fase Tecnocràtica (1959-1969)

 • Period: to

  "El Desarrollismo" - L'expansió econòmica (1959-1973)

  Recuperació de l'economia motivada pels ajuts i la benentesa amb els americans i la supressió del racionament.
 • Ley de Orden Público (L.O.P.)

 • Visita d'Eisenhower a Madrid

  Visita del President dels Estats Units d'Amèrica que posa de manifest la bona entesa i l'aliança, és a dir, que Espanya comptava amb el suport d'una gran potència mundial.
 • Fets de Palau

  Detenció de Jordi Pujol i altres després de que cantessin l'himne nacional de Catalunya, prohibit aleshores.
 • Col·loqui de Munic

  Col·loqui que va comptar amb la presència de gent transversal opositora al règim franquista. El govern va acusar el col·loqui de "contubernio" y es va usar la presó i el desterrament com a càstig per a tots els participants.
 • Ley de Prensa

  Text legal que suprimia la censura que havia instaurat F. Franco.
 • Ley Orgánica del Estado (L.O.E.)

  Text legal que és considerada com "La Constitució Franquista". En aquest s'hi separava les funcions del Cap d'Estat i de Cap de Govern i introduïa l'elecció d'un terç dels membres de les corts mitjançant un sistema conegut amb el nom de "democracia orgánica". Tanmateix, la L.O.E. mantenia els principis del "Alzamiento" i reconeixia a les associacions polítiques.
 • Ley de Libertad Religiosa

  Text que regulava el dret civil a la llibertat religiosa.
 • Nomenament de Joan Carles com a successor (Rei d'Espanya)

  Després d'un pacte entre Franco i Joan de Borbó, aquest últim renuncia a favor de Joan Carles, el seu fill.
 • Period: to

  Descomposició del Règim (1969-1975)

  Descomposició per diferents motius: personals de Franco, la duresa de l'oposició, el distanciament de l'Ésglesia, les tensions internes, etcètera.
 • Ley General de Educación

  Text legal que aprova la coeducació.
 • Fundació de l'Assemblea de Catalunya

  Fundació d'una entitat que pretenia lluitar en quatre objectius molt clars: llibertat, amnistia, Estatut d'Autonomia i solidaritat amb els pobles d'Espanya.
 • Period: to

  La crisi (1973-1975)

  Crisi externa derivada del petroli però agreujada per la situació conjuntural espanyola. Inestabilitat.
 • Assassinat de Carrero Blanco

  Assassinat del jefe del estado en funciones mentre Franco estava dèbil de salut, fet demostratiu de la feblesa del règim i la manca d'organització.
 • Nomenament de Carlos Arias Navarro com Cap de Govern

  Després de l'assassinat de Carrero Blanco, Francisco Franco posa com a Cap de Govern a Carlos Arias. S'endureix la repressió.
 • Mort de Francisco Franco

  Mort del dictador i posterior mort de la dictadura.