1147334 50220070

EVOLUCIÓ D'ESPANYA

 • Period: to

  PRIMERA REPÚBLICA

  L'11 de febrer de 1873 era proclamada la Primera República pel Congrés dels Diputats i el Senat reunits en Assemblea General, per un total de 258 vots a favor enfront de 32 en contra, triant-se a Estanislau Figueras com a president del Govern de coalició radical republicana, amb minoria federalista. No obstant això, el pacte conjuntural de seguida va començar a esquerdar-se. El problema de fons era la pròpia legalitat de la proclamació de la República.
 • MARTINEZ CAMPOS PROCLAMA A ALFONS XII REI

  MARTINEZ CAMPOS PROCLAMA A ALFONS XII REI
  Martinez Campos va proclamar al príncep Alfons, fill d'Isabel II, Alfons XII, Rei d'Espanya. El govern que, en aquests moments estava en mans de Serrano, no es va oposar al pronunciament, acceptant al nou rei. Després de l'arribada d'Alfons XII a Espanya, se li va atorgar el comandament de les tropes que lluitaven contra els carlins a Catalunya i Navarra.
 • Period: to

  REGNAT D'ALFONS XII

  Alfons XII d'Espanya (28 de novembre de 1857 - 25 de novembre de 1885), fou rei d'Espanya (1875-1885). El regnat d'Alfons XII significà el retorn de la casa de Borbó a Espanya després del breu parèntesi iniciat l'any 1868 amb el regnat d'Amadeu de Savoia i de la Primera República Espanyola.
 • Period: to

  RESTAURACIÓ BORBONICA

  Fou el període comprès entre el pronunciament del General Arsenio Martínez Campos el 1874 que posà fi a la Primera República Espanyola, i la proclamació de la Segona República el 14 d'abril de 1931.
  tres etapes: una de preconstitucional fins a l'aprovació de la constitució de 1876, una altra altra de constitucional fins a la suspensió de garanties i la instauració del directori militar en l'etapa coneguda com la dictadura de Miguel Primo de Rivera que s'inicia l'any 1923 i acabà el dia 14 d'abri
 • CONSTITUCIÓ DE L'ANY 1876

  CONSTITUCIÓ DE L'ANY 1876
  Aquesta constitució va partir d'un esborrany constitucional desenvolupat per un grup de 600 notables, antics senadors i diputats d'anteriors legislatures, designats per Cánovas. D'ells va resultar una comissió de 39 d'ells, presidida per Manuel Alonso Martínez, que seria l'encarregat de la definitiva redacció del text. El text final va ser aprovat sense grans canvis per unes Corts Constituents triades per sufragi universal d'acord amb el que preveu la Constitució espanyola de 1869.
 • Period: to

  REGNAT D'ALFONS XIII

  Espanya arriba a ser nació industrial, aconsegueix el major nivell de població des d'època romana, retorna a adornar el món de la cultura, que gairebé havia abandonat des que amb tant esplendor va brillar al segle XVI, torna a plena participació en la política internacional durant la guerra europea i en obrir-se la qüestió del Marroc; reconquesta espiritualment Amèrica que havia descobert, poblat, civilitzat i perdut.
 • CRISI DEL LIBERALISME

  CRISI DEL LIBERALISME
  Durant el regnat d'Alfons XIII (el seu sistema liberal va entrar en una crisi (1898-1931).
  Causes:
  La inestabilitat política.
  Les guerres colonials.
  La pèrdua de les últimes colonies.
  Els conflictes socials.
 • CRISI DEL 98

  CRISI DEL 98
  El 1895 a Cuba va esclatar un moviment independista i el conflicte es va allargar fins 1898.
  Estats Units declara la guerra a Espanya després de l'esfonsament del Cuinassat Maine a l'Havana,
  Espanya va ser derrotada i va perdre les últimes colonies espanyoles, Filipines, Cuba i Puerto Rico.
 • REGENERACIONISME

  REGENERACIONISME
  Moviment intel-lectual que va sorgir després del desastre del 98.
  Denunciava la decadencia d'Espanya i plantejava reformes per superar-la.
  Joaquin Costa va ser l'impulsor d'aquest moviment.
 • REGNAT CONSTITUCIONAL D'ALFONS XIII

  REGNAT CONSTITUCIONAL D'ALFONS XIII
  Alfons XIII va accedir al tron, la constitució de 1876 va continuar vigent i es va mantenir el torn pacific.
  En el partir conservador, Cànovas va ser substituit per Maura i en el liberal, Sagasta per Conalejas, els nous líders van intentar reformar la vida política.
  Maura va voler posar fi al caciquisme, reformant la llei electoral i l'administració local, Canalejas va dur a terme una política de desceentralització, però la mesura més polèmica va ser l'aprovació de la ley del candado.
 • SETMANA TRÀGICA

  SETMANA TRÀGICA
  Insurrecció popular a Barcelona.
  Causes:
  L'enviament de tropes per a la guerra del Marroc, compostes per classes populars,ja que els benestants pagaven per evitar el servei militar.
  El desencadenant d'aquests violents esdeveniments va ser el decret del Primer Ministre Antonio Maura.
 • CRISI DEL 1917

  CRISI DEL 1917
  Conjunt de successos que van tenir lloc en l'estiu de 1917 a Espanya, tres desafiaments simultanis que van fer perillar al govern i fins i tot al mateix sistema de la Restauració: un moviment militar (les Juntes de Defensa), un moviment polític (l'Assemblea de Parlamentaris que va tenir lloc a Barcelona convocada per la Lliga Regionalista), i un moviment social (la vaga general revolucionària)
 • DERROTA D'ANNUAL

  DERROTA D'ANNUAL
  Va ser una greu derrota militar espanyola davant els rifenys comandats per Abd el-Krim prop de la localitat marroquina d'Annual, que va suposar una redefinició de la política colonial d'Espanya en la Guerra del Rif. La crisi política que va provocar aquesta derrota va ser una de les més importants de les moltes que van soscavar els fonaments de la monarquia liberal d'Alfonso XIII. Així, els problemes generats per Annual van ser causa directa del cop d'Estat i la dictadura de Miguel Primo de R.
 • Period: to

  DIRECTORI MILITAR DE PRIMO DE RIVERA

  La primera etapa de la Dictadura, instaurada a Espanya durant el regnat d'Alfons XIII després del triomf del cop d'estat de Primo de Rivera. Directori militar va ser el nom que es va donar a la institució integrada exclusivament per militars, que sota la presidència del general Miguel Primer de Rivera havia assessorar-lo en les funcions de govern i en la promulgació dels decrets que tindrien força de llei les Corts elegides a l'abril de 1923 van ser clausurades,
 • DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

  DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
  El general Primo de Rivera va fer un cop d'estat, va suspendre la constitució, va dissoldre les corts i va prohibir els partits polítics i els sindicats,també va posar fi a la guerra del Marroc, la dictadura es va mantenir fins a 1930 gràcies a la economia dels anys 20.
 • Period: to

  DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

  El general Primo de Rivera va fer un cop d'estat, va suspendre la constitució, va dissoldre les corts i va prohibir els partits polítics i els sindicats,també va posar fi a la guerra del Marroc, la dictadura es va mantenir fins a 1930 gràcies a la economia dels anys 20.
 • Period: to

  DIRECTORI CIVIL PRIMO DE RIVERA

  El segon i últim període de la Dictadura.Se va cridar així pel nom que va rebre el govern nomenat per Miguel Primo de Rivera al desembre de 1925 i que va substituir al Directori militar. El propòsit del dictador era estabilitzar el seu règim "gràcies a la creació d'una base civil de suport". Però el projecte d'institucionalització fracassar i Primo de Rivera va presentar la dimissió al rei Alfons XIII, que també li havia retirat el seu suport, al gener de 1930, donant pas a la "Dictablanda" del
 • FI DE LA GUERRA DEL MARROC

  FI DE LA GUERRA DEL MARROC
  La Guerra del Marroc fou un conflicte derivat de la insurrecció de les tribus que vivien a la zona del Rif contra l'ocupació del colonialisme espanyol i francès, va afectar, sobretot a les tropes espanyoles.
 • Period: to

  DICTABLANDA

  Va ésser el nom humorístic amb què fou conegut el règim de transició que va substituir la dictadura de Miguel Primo de Rivera i va precedir la Segona República Espanyola. S'hi van succeir dos governs, presidits, successivament, pel general Dámaso Berenguer i l'almirall Juan Bautista Aznar-Cabañas, el qual va preparar les eleccions del 12 d'abril de 1931.
 • BIENNI REFORMISTA

  BIENNI REFORMISTA
  Bienni reformista (1931 - 1933), durant el qual el govern republicà - socialista de Manuel Azaña va dur a terme diverses reformes que pretenien reformar el país.
 • Period: to

  SEGONA REPÚBLICA

  Va ser un règim polític democràtic que va existir a Espanya, El numeral «segona» obeeix a la necessitat de distingir-lo del anterior període republicà, la Primera República Espanyola
  finalitza Amb la victòria de Franc i del govern de Burgos i la instauració, sobre La totalitat del territori de l'estat, d'1 nou Règim: el franquisme.
 • L'OPOSICIÓ A LES REFORMES

  L'OPOSICIÓ A LES REFORMES
  Va tenir lloc un intent de cop d'estat dirigit pel general Sanjurjo a Sevilla, que va fracasar.
  Els anarquistes van protagonitzar alçaments i ocupacions de finques descontents amb la reforma agraria.
  Al setembre del 1933 Azaña va presentar la dimissió i es van convocar eleccions unida en un lloc anomenat CEDA dirigida per Gil Robles.
 • BIENNI CONSERVADOR

  BIENNI CONSERVADOR
  Bienni conservador (1933 - 1935), també conegut com el Bienni Negre, en el qual el govern del Partit Radical Republicà d'Alejandro Lerroux, recolzat des del parlament per la dreta catòlica de la CEDA, va intentar frenar les reformes iniciades pel govern anterior.
 • EL FRONT POPULAR

  EL FRONT POPULAR
  L'última etapa republicana prèvia l'inici de la Guerra Civil fou l'anomenat Front Popular, coalició d'esquerres que va guanyar les eleccions del febrer de 1936 i que es mantingué fins l'esclat del cop d'Estat del 17 i 18 de juliol de 1936.
  Integrat per socialistes, comunistes, partits republicans, i algunes forces nacionalistes, més el suport dels anarquistes.
 • ASSESINAT DEL TINENT DE CASTILLO

  ASSESINAT DEL TINENT DE CASTILLO
  Uns pistolers de la dreta van assesinar el tinent de Castillo conegut com home d'esquerres, l'endemà els companys de Castillo van assesinar Calvo Sotelo, líder de dretes.
 • Period: to

  GUERRA CIVIL ESPANYOLA

  Va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el govern de la Segona República Espanyola, que tenia el suport de les organitzacions d'esquerres, contra una part de l'exèrcit i de les organitzacions de dretes. Va ser un fet històric decisiu de l'Espanya del segle XX, ja que el cop d'estat i la posterior guerra civil van representar la culminació de totes les contradiccions socials, polítiques i ideològiques que s'havien generat a la societat en el curs dels decennis anteriors.
 • Period: to

  FRANQUISME

  Règim polític autoritari i dictatorial,basat en el lideratge del general Franco Bahamonde, el franquisme va néixer amb la victòria militar a la Guerra Civil Espanyola. El seu poder es va fonamentar en el control de tots els ressorts de l'Estat: cap d'estat, de govern, del partit únic, el Movimiento Nacional, i de l'exèrcit. Les corts franquistes no van tenir iniciativa legislativa perquè Franco concentrava el poder executiu i el legislatiu en un govern altament centralitzat.
 • Period: to

  ASSENTAMENT DEL RÈGIM

  Entre el final de la Guerra Civil (1939) i la mort de Franco (1975), el Règim Franquista es va mantenir en el poder adaptant-se a unes circumstàncies externes canviants tant en el plànol polític com a econòmic. Entre 1939 i 1959 el Franquisme es va moure entre l'estancament i autarquia inicial i els inicis d'una obertura i reconeixement polític exterior en els anys 50.
 • FI DE LA GUERRA CIVIL

  FI DE LA GUERRA CIVIL
  A causa de la superioritat militar i armamentística del bàndol dels revoltats principalment, guanyarien la Guerra el 27 de març de 1939, imposant un règim dictatorial, sent Franco el Cabdill.
 • Period: to

  DESENVOLUPISME

  Es produeix l'època del Desenvolupisme en la qual l'economia i societat espanyoles sofreixen una transformació radical i sense precedents en tota la seva història. Malgrat això, el règim polític es nega a evolucionar cap a la democràcia.
 • Period: to

  CRISI DEL PETROLI

  Comença arran de la decisió de l'Organització de Països Àrabs Exportadors de Petroli (que agrupava als països àrabs membres de l'OPEP més Egipte, Síria i Tunísia) amb membres del golf pèrsic de l'OPEP (el que incloïa Iran) de no exportar més petroli als països que havien donat suport a Israel durant la guerra del Yom Kippur (anomenada així per la data commemorativa jueva Yom Kipur), que enfrontava Israel amb Síria i Egipte. Aquesta mesura incloïa als Estats Units i als seus aliats d'Europa.
 • Period: to

  TRANSICIÓ

  Període històric durant el qual es va dur a terme el procés pel qual Espanya va deixar enrere el règim dictatorial del general Francisco Franco i va passar a regir-se per una constitució que consagrava un Estat social i democràtic de Dret.
 • ELECCIONS LLIURES.

  ELECCIONS LLIURES.
  Van ser celebrades el dimecres 15 de juny. Quaranta-un anys després de les últimes eleccions generals a Espanya celebrades durant la Segona República, els espanyols tornaven a decidir la seva destinació en les urnes.
 • Period: to

  PSOE

  Governa Felipe González, primera fase Socialista.
 • Period: to

  DEMOCRÀCIA

  S'inicia amb la culminació de la redacció de la Constitució i dura fins l'actualitat.
 • Period: to

  GOVERN PP.

  Governa Aznar del PP.
 • Period: to

  RETORN DELS SOCIALISTES

  Governa Zapatero del PSOE.
 • Period: to

  CRISI DE L'ANY 2007/2008

  Crisi econòmica que es va iniciar el 2008 i dura fins a l'actualitat. El 2008 els principals indicadors macroeconòmics van tenir una evolució adversa. Els efectes s'han prolongat durant més de cinc anys fins a l'actualitat, no només en el pla econòmic sinó també en el polític i el social. Aquesta crisi s'emmarca dins de la crisi econòmica mundial de 2008 que va afectar la major part de països del món, especialment als països desenvolupats.
 • Period: to

  PARTIT POPULAR

  El retorn del PP, en aquest cas, governa Rajoy.
 • TRANSICIÓ

  TRANSICIÓ
  Joan Carles I és coronat rei, després de la Mort de Franco va començar l'etapa de transició cap a la Democràcia a Espanya.