Bandera

FETS IMPORTANTS D'ESPANYA

 • EL CATALANISME (1833-1901)

  EL CATALANISME (1833-1901)
  El catalanisme es un moviment cultural, social i polític que la seva missió era arribar a el reconeixement de l'antiga corona d'Aragó per tal d'arribar a l'auto govern.Te influencies polítiques , económiques i culturals.
 • EL CONFLICTE CUBÀ

  EL CONFLICTE CUBÀ
  El conflicte de Cuba va començar durant el Sexenni , va ser un moviment Independentista que va durar 10 anys amb la Guerra del Grito de Yara que finalitzarà durant el regnat d'Alfons XII amb la signatura den la Pau de Zanjón. Van signar la pau ja que tenien que utilitzar mès tropes contra els insurgents. Tindrà poc exit ja que l'any 1879 sorgirà altre revolta : La guerra Chiquita
 • PACTE DE TORTOSA

  PACTE DE TORTOSA
  Fou un manifest ideológic i projecte d'organització de les forçes republicano-federalistes. Valentí Almirall va ser el líder del Partit republicà fedralista i no volis la independéncia pero el que si volia era canviar l'organització del Estat
 • TERCERA GUERRA CARLISTA

  TERCERA GUERRA CARLISTA
  Va ser una guerra civil feta per el pretendent del tron Carles VII , la revolta estava situada al Nord de la peninsula i en zones rurals, va durar fins 1876, els carlistes van ser derrotats el febrer .
  Uns dels motius per el qual Catalunya va sumar-se va ser perque van prometre la restauració de les Consitucions Catalanes.
  Molts monàrquics es van passar a carlistes per la proclamació de la Republica al febrer de 1873
 • REGENCIA DE MARIA CRISTINA

  REGENCIA DE MARIA CRISTINA
  Amb la mort de Alfons XII el 25 de Novembre, ha de agafar el tron la seva esposa Maria Cristina d'Hasburg i agafa el nom de la regencia de M. Cristina. Amb ella continua el bipartidisme i el frau electoral .
  Apareixen molts problemes (desastres del 1898)
 • Memorial de Greuges

  Memorial de Greuges
  Va ser un document adreçat al rei Alfons XII fet per Valentí Almirall i Àngle Guimerà . Manifestava el descontentament per la signatura de convenis comercials amb França i Gran Bretanya i per pa reforma del Codi Civil, el que fa és : Denuncia l'opressió centralisrta de l'estat , defensa el proteccionisme , defensa del dret Civil Català i que l'estat contempli les aspiracions de les distintes regions d'Espanya
  Es troba amb dos problemes: Recels dels governs i Mort del rei Alfons XII
 • EL MISSATGE A LA REINA REGENT

  EL MISSATGE A LA REINA REGENT
  Amb la vinguda de la Reina Regent a Barcelona per l'exposició universal , La lliga de Catalunya adreça un missatge escrit en català on es reivindicava l'autonomia política per Catalunya
 • LES BASES DE MANRESA

  LES BASES DE MANRESA
  S'anomenaba Bases per a la consititució regional catalana. Era un document que constava de 17 bases que es proposava la reorganització de les relacions entre Espanya i Catalunya. Atorgaven a Catalunya una amplia autonomia política i económia: Moneda propia, capacitat legislativa,sobirania a Catalunya , contol justícia i orde públic... Es redacta a Manresa al Març.
  A les corts es va titular com perillós i utópic
 • CONFLICTE DEL MARROC

  CONFLICTE DEL MARROC
  Aquest conflicte va ser provocat per les insurrección de les cabiles marroquines que son les tribus de beduïns del Nord d'Africa. Aquest conflictes van ser al voltant de Ceuta y Melilla. Es van enviar a Melilla tropes espanyoles capitanejades per Martinez Campos que la va guanyar i va ampliar els límits territorials de Espanya
 • CONFLICTE CUBÀ I FILIPÍ

  CONFLICTE CUBÀ I FILIPÍ
  Esclata la guerra a Cuba una nova guerra independentista (Grito de Baire) N'hi han interessos americans sobre Cuba . La revolta va ser liderada per Jose Martín (líder de la Rev.Cubana) El govern espanyol va fer un gran esforç financer i económic. El capità era Martinez Campos desprès va ser substituit per Valeriano Weyler . Maten a Canovas (1897) EEUU acussa a Espanya de l'enfonssament d'un vaixell, usa declara la guerra.Al decembre 1898 es signa el Tractat de París
 • REGENERACIONISME

  REGENERACIONISME
  Comença sota la Regencia de M.Cristina que atorga confiança al lidel conservador Fco.Silvela. Practica una política reformista basada en : Descentralització administrativa que facilitarà la participació als conservadors catalanistes i nova política prossupostaria basada en l'argument dels tribus i creació de nous impostos dels deutes de Cuba
 • TANCAMENT DE CAIXES

  TANCAMENT DE CAIXES
  Es una protesta per part dels comerciants que es van negar a pagar la contribució
 • TRACTAT D'ALGESIRES

  TRACTAT D'ALGESIRES
  Es un tractat que es signa a Algesires i Espanya ja que li perteneix el Rif
 • SETMANA TRÀGICA

  SETMANA TRÀGICA
  Revolta protagonitzada per les classes populars el juliol a Barcelona , principalment i com a consequècia del reclutament de tropes per lluitar al nord d'Africa. Al 1903 va pendre una nova campanya militar al Marroc , al objectiu era tornar a tenir el protagonisme colonial
 • JUNTES MILITARS DE DEFENSA

  Eren associacions de militars de baixa graduació que arribaran a aplegar a 9000 membres.Eren coneguts com el sindicat de l'espassa
 • LA DESCOMPOSICIÓ DEL RÈGIM(1917-1923)

  LA DESCOMPOSICIÓ DEL RÈGIM(1917-1923)
  El primer element fonamental va ser la gran inestabilitat politica . Es crea un govern de concentració presidit per Prieto , desprès d'una gran crisi el formarà Maura. Un problema va ser la campanya per l'autonomia de Catalunya però el monarca no ajuda. Es creu una agitació sociual i forta crisi economica , així que anomenarà a Antonio Maura .
 • VAGA GENERAL

  VAGA GENERAL
  La gran causa era la condició laboral dels treballadors i els salaris que no era suficients. La CNT i la UGT van mobilitzar-se .La vaga va rebre supressió i declaracio de Guerra . Al Agost va ser sufocada per Benito Perz a Barcelona i a Asturies Franciso Franco
 • VAG DE LA CANADENCA

  VAG DE LA CANADENCA
  Va ser promoguda per la CNT i va durar més de 5 setmanes .Aixó va provocar el 70% de l'aturada de l'industria catalana. Va acabar amb un acord el qual la patronal readmitirá als acomiadats. El pacte no es cumpleix i la vaga tornarà i suposa: el tancament d'empreses i la forta repressió dels sindicats
 • DESASTRE BEL·LIC AL NORD DEL MARROC

  DESASTRE BEL·LIC AL NORD DEL MARROC
  Al 1920 s'adonen algunes victories , aixó encoratjará al exèrcit per controlar el Rif i eliminar la resistencia.
  Es fa una marcha per Alhucemes que esta sota el control d'Abd el Krim
 • DESASTRE D'ANNUAL

  DESASTRE D'ANNUAL
  Va provocar: deteriorament de la situació política
  -Protagonisme militar
  -Demanda de responsabilitats per part de l'opinió pública.
 • COMPLOT DEL GARRAF

  COMPLOT DEL GARRAF
  Es un atemptat contra de AlfonsXII
 • FETS DE PRATS DE MOLLÓ

  Va ser la primera manifestació contra la Dictadura . Va ser consequència de la dissolucióm de la Mancomunitat ja que pretenia envair Catalunya , el nord de catralunya per declararla indeoendent.
 • SANJUANDA

  SANJUANDA
  Es un intent de cop d'Estat al 24 de Juny. La seva misió era derrocar a Primo de Rivera i posar com a president al general Aguilera
 • ESTUDIANTS INTELCTUALS

  Estudiants i clustre de la Universitat de Madrid protagonitzen una gran mobilització
  Al seu lider del 1929 va ser detingur ( Antoni Sbert) Importants professor s'afegriran a la protesta . Govern al final tanca la universitat
 • GOVERN DE BERENGUER

  GOVERN DE BERENGUER
  Tras la dimissió de Promo de Rivera al 1930, Damasso Berenguer es escollir per el rei Alfons XII per retornar a Espanya a uhn règim constitucional. Serà coneguda com Dictablanda
 • PROCLAMACIÓ DE LA REEPUBLICA

  PROCLAMACIÓ DE LA REEPUBLICA
  El 14 d'Abril es declara la II Republica .
  Va ser declaradqa primer a la localitat de Eibar i desprès Barcelona.
  Lluis Companys la declara ds d'un balcó
 • BIENNI REFORMISTA

  Actuacions:
  -Regula el món del treball
  -Millora de l'educació
  -Reforma militar
  - Política religiosa
 • LEI DE REFORMA AGRARIA

  Es la creació del Institut, que aquest preveu l'expropiació dels grus latifundias sense cap compensació.
  -Colonització de les terres expropiades .
  -Expropiació de terres ab compensació
  -Tecnificació i modernització agrícola.
 • CONTRAREFORMA

  Realitza una paralitazcio de la reforma agraria.
  -Aprovació d'un prossupost pere al clergat católic.
  -Lei de Congregacions
  -Revisió de la reforma agraria
 • CASAS VIEJAS

  CASAS VIEJAS
  La revolta de Casas Viejas comença per part dels camperols anarquistes d'Alcalà de Guadaira Utrera i Medina.
  El que vol es insinuar un comunisme llibertari pero es reprimir per la Guardia Civil,
  Es provocarà una masacre
 • L'AIXECAMENT MILITAR

  L'AIXECAMENT MILITAR
  Amb l'assesitnat de Sotelo , diversos generals s'unixen al aixecament . Estava dirigit per General Mola es reunien a la Unió militar Española , el seu proposit era fer un cop militar ràpid i fort.
  S'inicia a Melilla i a Canaries dirigies per Franco.
  L'extenció de la rebelió provoca la dimissió de Casares Quiroga
 • EXTENSIÓ A CATALUNYA I MADRID

  Les topes nacionals van arribar a Catalunya van arribar a Barcelona.
  Van possar resistencia amb la Guardia d'assalt i la Guardia Civil.
  General Goded es afusellat i el dia 20 es van rendir .
  A Madrid les forces republicanes van reduir als nacionalistes . Afussellan al militar Fanjul
 • BALANÇ DE LA INSURRECCIÓ

  Al General Mola el que volia era un cop ràpid i generalitzat però va fracassar , i Espanya va quedar dividida : una part al poder de la Republica i l'altre en mans dels insurgents
 • INTERNALITZACIÓ DEL CONFLICTE

  Volien acabar amb el règims feixistes i les democràcies occidentals, volien fer un front comú contra Francia, peró Francia i Anglaterra van formar el comité de NO INTERVERVENCIÓ