Franquisme

 • Guerra Civil espanyola

  Guerra Civil espanyola
  La Guerra Civil Espanyola va ser un conflicte armat que va tenir lloc a Espanya entre el 1936 i el 1939. Va ser una guerra entre el bàndol republicà, format per forces de l'esquerra, i el bàndol nacionalista, liderat per Francisco Franco i les forces feixistes.
 • Inici segona guerra mundial

  Inici segona guerra mundial
  La Segona Guerra Mundial va començar el 1 de setembre de 1939 amb l'invasió de Polònia per part d'Alemanya nazi.
 • Entrevista Franco-Hitler

  Entrevista Franco-Hitler
  Va ser una conferencia al mes alt nivell entre Franco i Adolf Hitler amb el objectiu de negociar les condicions d'una posible intervencio espanyola a la segona guerra mundial sota les potencies del eix.
 • Promulgacio segona llei

  Promulgacio segona llei
  La promulgació de la Segona Llei Bàsica a Espanya durant el franquisme va succeir el 17 de juliol de 1967. Aquesta llei va reforçar encara més el poder del règim franquista i establia la figura de Franco com a cap vitalici de l'Estat espanyol.
 • Pacte de Madrid

  Pacte de Madrid
  Acord amb els Estats Units per permetre l'estació de bases militars nord-americanes a Espanya.
 • Entrada a les nacions unides

  Entrada a les nacions unides
  Espanya va entrar a les Nacions Unides el 14 de desembre de 1955.
 • Primera visita de un jefe d' Estat extranjer a Espanya

  Primera visita de un jefe d' Estat extranjer a Espanya
 • Llei ded principis de moviment nacional

  Llei ded principis de moviment nacional
  Va ser una llei promulgada pel règim franquista a Espanya el 17 de juliol de 1958. Aquesta llei establia els principis ideològics i polítics del Movimiento Nacional, el partit únic controlat pel règim de Franco.
 • Supresio dels usos llinguistics

  Durant el règim del franquisme, es va produir la supressió dels usos lingüístics de les llengües no castellanes a Espanya. Es va imposar una política de castellanització forçada i es va restringir l'ús de llengües com el català, el basc, el gallec i altres llengües regionals.
 • Execuccio de Julián Grimau

  Execuccio de Julián Grimau
  Julián Grimau va ser un militant comunista i sindicalista espanyol que va ser arrestat pel règim franquista. Va ser sotmès a un judici sumaríssim i condemnat a mort per suposats actes de subversió. El 20 d'abril de 1963 va ser executat.
 • Creació del Tribunal de Orden Público

  Creació del Tribunal de Orden Público
  El Tribunal de Ordre Públic va ser creat el 1963 durant el règim franquista a Espanya. Era un tribunal especial establert per reprimir i perseguir els opositors polítics al règim.
 • Llei de premsa

  Llei de premsa
  Censura i control estatal de la llibertat de premsa.
 • Lley de Referéndum de la Lley Orgánica del Estado

  Lley de Referéndum de la Lley Orgánica del Estado
  Pretenia ser una refundacio legislativa del franquisme mitjancant l'unio dels elements dispersos de textos fundamentals.
 • Represio del ensenyament en catala

  Durant el règim del franquisme, es va reprimir l'ensenyament en català i es van imposar restriccions i prohibicions per al seu ús en l'àmbit educatiu.
 • Reprimir el catala a l'administracio

  Durant el règim del franquisme, es va dur a terme una política de repressió de la llengua catalana a l'administració. Es van imposar restriccions i prohibicions per a l'ús del català en els tràmits.
 • Censura cinematografica

  Censura cinematografica
  Durant el franquisme, hi va haver una estricta censura cinematogràfica que controlava i limitava el contingut de les pel·lícules exhibides. Es prohibien i tallaven escenes considerades contràries als valors i la ideologia del règim franquista, incloent-hi temes com la crítica política, la sexualitat o el nacionalisme regional.
 • Judici de Burgos

  Judici de Burgos
  El Judici de Burgos va ser un judici militar que es va dur a terme a Burgos, Espanya, el 1970, durant el règim franquista. Va implicar el procés i condemna de 16 membres de l'organització independentista basca ETA per actes de terrorisme. El judici va ser altament polititzat i envoltat de polèmica, ja que es va considerar com un intent del règim de reprimir i desmantellar l'independentisme basc.
 • Les dones franquistes

  Les dones franquistes
  2 / 2 Les dones franquistes durant el règim de Franco tenien un paper submís i restringit en la societat. El règim promovia un model de dona dedicada exclusivament al paper de mare i esposa, limitant les seves oportunitats d'educació i carrera professional.
 • Operacio ultima oportunitat

  Operacio ultima oportunitat
 • Prohibicio dels partits politics

  Prohibicio dels partits politics
  Després de la victòria de Francisco Franco en la Guerra Civil Espanyola, es va imposar una prohibició dels partits polítics contraris al règim franquista. Això va durar durant gran part del franquisme, fins a l'inici de la transició cap a la democràcia a finals de la dècada de 1970.
 • final franquismo

  final franquismo
  El final del franquisme va succeir amb la mort de Francisco Franco el 20 de novembre de 1975. Aquest esdeveniment va obrir el camí per a la transició cap a la democràcia a Espanya.