Danskhed

 • Tyge Rothe

  En hver mand der tjener penge til Danmark eller i det hele taget sit land kan kalde sig statsborger
 • Johann Struensee

  Blev gehejmekabinetsminister og afskaffede tortur og indførte love om pressefrihed. Fra 1771 til 1772 var det stort set struensee ham selv der styrede landet samme tidig med at han var Caroline Mathilde elsker. I 1772 skrev Christian d. 7 uheldigvis en en kontrakt under så han blev arresteret og senere halshugget med hans hjælper Enevold Brandt.
 • Indfødtsret i Danmark

  Samtidens betegnelse af en dansker.
 • Period: to

  Napoleonskrigen

 • Tabet af Norge til Sverige

  Jo mindre land jo mere sammenhold.
 • Der er et yndigt land

  Nationalfølelsen blev større. Sangen var en hyldest til Danmarks landskab, historie, mytologi.
 • Danmark fik sin grundlov

  Folkestyre i Danmark.
 • Preussen og Østrig

  Preussen og Østring overtog Slesvig og Holsten, og overtog dermed Danmarks tyske befolkningsgruppe.
 • industrialisering

  socialismen opstår som en reaktion på arbejderklassens opståen.
 • Pariserkommunen opstår

  borgere i Paris opretter et socialistisk styre som protest i mod styret i landet efter at de havde tabt til det ny oprettede Tyskland.
 • Socialdemokraterne i Folketinget

  De ville skabe større lighed i samfundet. Begyndene velfærdssamfund.
 • Period: to

  Den tyske besættelse af Danmark

 • Kongesangbogen

  blev kongesangbogen med 50 kendte danske sange udgivet.
 • Christian 10. Fødselsdag

  Christian 10. rider igennem København, selv om det er under krigen. Det styrkede nationalfølelsen.
 • Søren Krarup

  En rigtig dansker, Dansk historie
  for at være dansker skal man have danske rødder med historie.
  tale dansk som modersprog.
 • Muhammed krisen

  Danskernes ytringsfrihed blev demonstreret da Jyllandsposten trykkede en tegning af Muhammed med en bombe i turbanen.