Andreas Bentzen - Dansk historie

 • 550

  Danmark bliver nævnt for første gang

 • Feb 25, 1099

  Korstogstidens begyndelse

  Det første korstog finder sted med erobringen af Jerusalem.
 • Period: Feb 25, 1099 to Feb 25, 1299

  Korstogstiden

  Mange danskere i korstogene til det hellige land
 • Feb 25, 1100

  Munke

  I løbet a 1100-tallet kommer en række munkeordener
 • Period: Feb 25, 1157 to Feb 25, 1241

  Valdemarstiden

  I denne periode førte Valdemar krig hvert eneste år.
 • Jun 5, 1219

  Dannebro falder fra himlen

 • Feb 25, 1241

  Jyskelov

 • Feb 25, 1397

  Kalmarunionen

  En union mellem Kongerigerne Danmark, Norge og sverige blev oprettet
 • Feb 25, 1520

  Det stockholmske blodbad

  Christian d. 2 lader 80 svenskere henrettes!
 • Period: Feb 25, 1534 to Feb 25, 1536

  Grevens fejde

  borgerkrig mellem tilhængere af Christian 2. og Christian 3.
 • Feb 25, 1536

  Reformationen

  Reformationen i danmark når sin politiske kulmination. Kirken får mindre magt.
 • Enevælde

  Enevælde oprettes i Danmark efter en lang række politiske uroligheder.
 • Stavnsbåndet ophæves

  Stavnbåndet betød man var bundet til en bestemt gård.
 • Slaget på Reden

  Den lumske admiral Nelson begår en svinestreg mod Danmark
 • Københavns bombardement

  Englænderne terrorbomber Danmark
 • Grundloven

  Grundloven bliver indført
 • Danmark taber slesvig og holsten

 • Andreas bliver født

  Og uden denne vigtige begivenhed, ville denne tidslinje aldrig været oprettet
 • Danmarks kendes først fra denne dato

  Danmark bliver nævnt i et oldengelsk værk. Hvori der også skelnes mellem syddanerne og nordanerne
 • Klostret Lindisfarne bliver plyndret.

  Danske vikinger plyndrer kloster i nordengland.
 • Gorm blev konge.

  I begyndelsen af 900-tallet blev Gorm konge, med herskersæde i Jellinge.
 • Harald Blåtand bliver døbt

 • Jellingestenene

  Ansgar opstiller Jellingestenene.
 • Period: to

  Vikinger plyndrer i England

  Danske vikinger tog på togter, og mange af dem slå sig ned og blev gift.