3 årskrigen 1848-1850

 • Den franske revolution

  Den franske revolution har stor indflydelse på 3 årskrigen. Giver inspiration til nationalisme i Europa.
 • Der dannes en provisorisk regering under prins Frederik af Nør

  Den provisoriske regering ønsker at tilslutte sig den tyske enhedskamp
 • Fra Kolding å sendes 10.000 danske soldater

  Fører den Slesvig-holstenske hær på flugt. Danmark vinder første slag.
 • Danmark har slået den Slesvig-holstenske hær på flugt

  Danmark "vinder" første slag
 • Den Preusiske.slesvig-holstenske hær slår Danmark

  10-12.000 soldater trækker sig tilbage. Besætter store dele af Jylland
 • Der laves en 7 måneders våbenstilstand

  Tyskland presses af Rusland.
 • Krigen genoptages

  Våbentilstanden opsiges af Danmark. Tyskland besætter Danmark påny.
 • Foreløbig fred

 • Der sluttes fred, men uden løsning af problemerne mellem Danmark og Preussen

 • Der kæmpes et stort slag ved Isted

  Blodigt slag
  Slesvig-Holstenske hær trækker sig tilbage
 • Rusland og Østrig blander sig

  Den Slesvig-holstenske regering/hær bliver opløst.
  Danmarks grænse går til Ejderen - har mistet Holstein.