Velferdsstat

Timeline created by Daddyhedda
In History
  • Marshallhjelpen

    Norge lånte penger av marshallhjelpen for å bygge opp norge igjen
  • Kontantstøtte for ett- og toåringer