Velferdsstat

Timeline created by A|€k$and€r
In History
  • Marshallhjelpen

    Marshallhjelpn bidro til å få et krigsrammet land som norge og mange andre lang.