Velferdsstat

Timeline created by sunnivabtangen
In History
  • Marshallhjelpen

    Marshallhjelpen ble startet av USA for å hjelpe andre land som slet med krigsskader, og trengte varer osv. Norge var et av de landene som fikk god støtte av Marshallhjelpen.