Stadsbygd frem til 1349

Timeline created by MarteElena
In History
 • 4,000 BCE

  Eldre Steinalder

  Eldre Steinalder
  En eller flere mennesker hogger inn Helleristninger av jaktvilt på en bergvegg i strandkanten ved Stykker. Trolig var tegningene ment å ha en magisk kraft eller en rituell funksjon
 • Period:
  1,800 BCE
  to
  1000

  Gravrøyser

  I både Bronsealderen og Jernalderen blir flere gravrøyser bygget langs fjorden og på jordbruksområdene på Stadsbygd.
 • 920

  Harald Hårfage

  Harald Hårfage
  Harald Hårfagre og Erik Blodøks med hærmennene sine går i land på Reinssletta i Rissa. De er bestemte på å gå til krig mot sønnen/halvbroren Halvdan Svarte og krigerne hans som har segla ut fra Lade og lagt til lands ved Torshaugen. Takket være meget godt meglerarbeids av skalden Guttorm Sindre blir det ingen slagmark verken i Rissa eller på Stadsbygda
 • 960

  Skipsreide

  Stadsbygd, eller Stadr på denne tida, blir et Skipreide. Kongen gir bygda ansvar for å ha et leidangersskip. Det skal være utrusta med 40-60 våpenføre, væpnede menn. De skal ha nok proviant til tre måneder i tilfelle det blir krig.
 • 1000

  Varslingssystem

  Varslingssystem
  Vættn på Øverskott blir en del av et landsomfattende varslingssystem. Til enhver tid skal det være en stor trevarde her. Den skal tennes på i tilfelle det blir ufred eller krig i landet.
 • 1177

  Kong Sverre

  Kong Sverre
  Kong Sverre går i land på Raudabjørg (i dag: Rauberget) og holder krigsråd før han går til angrep på Nidaros
 • May 1, 1198

  Kong Sverre mot Baglerne

  Slaget mellom kong Sverre og Baglerne på fjorden utenfor Stadsbygd
 • 1349

  Svartedauden

  Svartedauden
  I september slår Svartedauden til for fullt i distriktet. På Stadsbygd blir 38% av navnegårdene lagt øde.