Ibsen

Spårkdebatten Norge 1800-1900

By leylaoh
 • Period: to

  1800-1907

 • 1814

  1814
  Norge fikk egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske helstat til i å være i union med Sverige. Norge fikk status som egen stat, men delte konge med Sverige
 • Fornorske språket fra Dansk

  Fornorske språket fra Dansk
  Språket i Norge ble et nasjonalt debattemne. Det Danske skriftspråket og norsk talespråket sto lang fra hverandre og Henrik Wergeland ville fornorske det.
 • Asbjørn og Moe

  Asbjørn og Moe
  Asbjørn og Moe gikk Norge rundt og samlet muntlige historier og eventyr for å skrive dem ned. De var en viktig faktor til å påvirke spårket.
 • Ivar Aasen

  Ivar Aasen
  Ivar Aasen reiste også Norge rundt , men hans mål var å samle inn dialekter. Han systematiserte og samlet dialektene i bøker.
 • Ordbog over det norske Folkesprog

  Ordbog over det norske Folkesprog
  En ordbok Ivar Aasen ga ut etter at han samlet dialekter rundt i Norge og den første ordboken som er blitt laget av norsk talemål.
 • Gjennomslag i første rettskrivingsreformen

  Gjennomslag i første rettskrivingsreformen
  Knud Knudsens fikk gjennomslag i forslaget om fornorskning i rettskrivingen. Dette gjorde forholdet mellom skrivemåte og uttale enklere og mer systematisk i fremmedord ved å fjerne c, ch og q som en skrivemåte
 • Nynorsk likestilles med dansk-norsken

  Nynorsk likestilles med dansk-norsken
  Et "jamstillingsvedtak" var prinsippvedtaket som ga nynorsken en offisiell status.
 • Unionen med Sverige oppløses

  Unionen med Sverige oppløses
  1905 markeres som slutten på unionen mellom Norge og Sverige som hadde eksistert siden 1814. Norge ble selvstendige og valgte seg ny konge, altså Kong Haakon 7
 • Dansk-Norsk= Riksmål

  Dansk-Norsk= Riksmål
  Rettskrivingen av 1907 var en reform av norsk skriftspråk som omfattes riksmål i samsvar med Knud Knudsens tanker.